Tính toán động đất theo TCVN 9386:2012 chuẩn xác nhất

Tính toán động đất theo  TCVN

Như các bài trước có nhắc tới tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9386:2012. Bài viết này tôi sẽ mang tới bộ tiêu chuẩn tính toán động đất theo TCVN này cho bạn:

 


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9386:2012

Lời nói đầu

TCVN 9386:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 375:2006 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ nhằm công tác quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9386:2012 được ban hành do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 9386:2012: Thiết kế công trình chịu động đất được biên soạn trên cơ sở chấp nhận Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance được bổ sung hoặc thay thế các phần mang tính đặc thù cho phù hợp với Việt Nam.

THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT - PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG, TÁC ĐỘNG ĐỘNG ĐẤT VÀ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI KẾT CẤU NHÀ

Design of structures for earthquake resistances - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings

1.Tổng quát

1.1. Phạm vi áp dụng

1.1.1. Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn: Thiết kế công trình chịu động đất theo tiêu chuẩn

  1.  Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế công trình xây dựng và nhà  trong vùng có động đất. Mục đích của tiêu chuẩn này là để bảo đảm trong trường hợp có động đất vì:
  • Sinh mạng con người được bảo vệ do động đất
  •  Các hư hỏng về nhà cửa tài sản được hạn chế
  •  Những công trình quan trọng có chức năng bảo vệ dân sự vẫn có thể duy trì hoạt động bình thường.

2.  Những công trình đặc biệt như nhà máy điện hạt nhân, công trình ngoài khơi và các đập lớn nằm ngoài phạm vi quy định của tiêu chuẩn nêu trên.

3. Ngoài những điều khoản của các tiêu chuẩn khác có liên quan, tiêu chuẩn thiết kế này chỉ bao gồm những  điều khoản buộc phải tuân theo khi thiết kế công trình trong vùng động đất theo tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này bổ sung phần nào về khía cạnh kháng chấn cho các tiêu chuẩn khác.

..........................................


Để có thể xem toàn bộ tiêu chuẩn tính toán động đất theo TCVN các bạn có thể tải ở link sau:

Link download: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9386:2012tải về

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu khác rất bổ ích của Rdone.

Các bài có thể liên quan tới bài viết :

Tài liệu cơ bản động đất.

Bảng Excel tính động đất phương pháp phân tích tĩnh lực ngang.

Bảng Excel tính động đất phương pháp phân tích phổ phản ứng đàn hồi.

Sổ tay thiết kế kết cấu BTCT chịu động đất theo TCVN 375-2006:.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Rdone. Chúc các bạn thành công trên mọi lĩnh vực!