Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng mới nhất hiện nay

mẫu đơn xin cấp giấy phép

Trong quá trình xin cấp phép xây dựng rất nhiều người cảm thấy  bỡ ngỡ và không biết mình nên làm gì khi nói đến các thủ tục. Không thể thiếu trong bộ hồ sơ xin cấp phép xây dựng là mẫu đơn đề nghị. Sau đây chúng tôi xin đưa đến cho các bạn toàn bộ mẫu đơn để các bạn tham khảo. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm cách làm đơn nhé.

Mẫu đơn xin cấp phép trong xây dựng.


                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Kính gửi: ……………………………………………………..

1. Thông tin về chủ đầu tư

 • Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): ………………………………………………………………
 • Người đại diện: ………………………………Chức vụ (nếu có): ……………………………
 • Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………….
 • Số nhà: …………….. Đường/phố ………………..Phường/xã ………………………………..
 • Quận/huyện ……………………………….Tỉnh/thành phố: …………………………………..
 • Số điện thoại: ……………………………………

2. Thông tin công trình

 • Địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………….
 • Lô đất số:……………………………………Diện tích …………m2.
 • Tại số nhà: …………….. Đường/phố ………………..
 • Phường/xã ……………………………………Quận/huyện ……………………………….
 • Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………

3. Nội dung đề nghị giấy phép trong xây dựng


4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:

 • Tên đơn vị thiết kế: ……………………………………………
 • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày ………… – Tên chủ nhiệm thiết kế: …………………………………………… – Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ……………do ……. Cấp ngày: …………………
 • Địa chỉ: ………………………………………………………………………………… – Điện thoại: ………………………………………..
 • Giấy phép hành nghề số (nếu có): ………………………..cấp ngày …………………

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:

…………………. tháng.

6. Cam kết:

Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Trên đây là toàn bộ mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng  mà chúng tôi gửi đến cho các bạn. Ngoài ra mỗi địa phương cũng có thể sẽ có mẫu đơn đơn giản hơn để phù hợp với địa phương mình. Bạn có thể lên quận / huyện hoặc đơn vị cấp phép xây dựng để xin mẫu đơn này về viết và nộp kèm với hồ sơ thiết kế.

Các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu khác của rdone

Các bài viết liên quan:
Tài liệu kĩ thuật thi công chuẩn theo nhà xuất bản Xây dựng
Tài liệu lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình -Tập toàn Novaland
Bài giảng giám sát thi công, nghiệm thu công tác bê tông cốt thép
Hỏi đáp về kỹ thuật thi công xây dựng - Tài liệu thi công
Quy định mới về hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết ! Chúc các bạn thành công!