Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép TCVN 5575-2012 mới nhất

Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép TCVN 5575-2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 338-2005:Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép

1. Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép TCVN 5575

Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế kết cấu thép các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Tiêu chuẩn này không dùng để thiết kế các công trình giao thông, thủy lợi như các loại cầu, công trình trên đường, cửa van, đường ống, …

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

 • TCVN 197-2002: Kim loại. Phương pháp thử kéo.
 • TCVN 198-2008: Kim loại. Phương pháp thử uốn.
 • TCVN 312-2007: Kim loại. Phương pháp thử uốn va đập ở nhiệt độ thường.
 • TCVN 313-1985: Kim loại. Phương pháp thử xoắn.
 • TCVN 1691-1975: Mối hàn hồ quang điện bằng tay. Kiểu, kích thước cơ bản.
 • TCVN 1765-1975: Thép các bon kết cấu thông thường. Mác thép và yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 1766-1975: Thép các bon kết cấu chất lượng tốt. Mác thép và yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 1916-1995: Bu lông, vít, vít cấy và đai ốc. Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 2737-1995: Tải trọng và tác động
 • TCVN 3104-1979: Thép kết cấu hợp kim thấp. Mác, yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 3223-2000: Que hàn điện dùng cho thép các bon thấp và thép hợp kim thấp. Ký hiệu, kích thước và yêu cầu kỹ thuật chung.
 • TCVN 3909-2000: Que hàn điện dùng cho thép các bon thấp và thép hợp kim thấp. Phương pháp thử.
 • TCVN 5400-1991: Mối hàn. Yêu cầu chung về lấy mẫu để thử cơ tính.
 • TCVN 5401-1991: Mối hàn. Phương pháp thử uốn.
 • TCVN 5402-2010: Mối hàn. Phương pháp thử uốn va đập.
 • TCVN 5709-2009: Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 6522-2008: Thép tấm kết cấu cán nóng.

..........................Trên đây là phần nhỏ của tài liệu.


Link download: Tiêu chuẩn TCVN 5575-2012

tải về

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu khác rất bổ ích của Rdone.Các bài có thể liên quan tới bài viết :TCVN 2737-1995: Tải trọng và tác độngTiêu chuẩn quốc gia TCVN 198-1997.Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9386:2012.Sổ tay thiết kế kết cấu BTCT chịu động đất theo TCVN 375-2006:.Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Rdone. Chúc các bạn thành công trên mọi lĩnh vực!