Tiêu chuẩn tải trọng tác động TCVN 2737-1995 hay nhất 2024

Chúng ta hãy xem qua phần đầu của TCVN 2737-1995  tiêu chuẩn tải trọng tác động:

  1. Phạm vi áp dụng TCVN 2737-1995 tải trọng tác động
  2. 1.1. Tiêu chuẩn này qui định tải trọng và tác động dùng để thiết kế các nền móng nhà và công trình, kết cấu xây dựng.1.2. Các tải trọng và tác động do:
  • đường giao thông như đường sắt hay đường bộ
  • Tải trọng do sóng
  • Tải trọng dòng chảy
  • Tác động của con người
  • Thiên tai như động đất ...
  • Do các tác động khác…

Các tac động gây ra không qui định trong tiêu chuẩn này được lấy theo các tiêu chuẩn khác tương ứng phù hợp.1.3. Tải trọng tính toán xác định trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế công trình hhi sửa chữa công trình .1.4. Tác động của khí quyển được lấy theo số liệu của tổng cục khí tượng thủy văn hoặc theo tiêu chuẩn số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng hiện hành.1.5. Tải trọng đối với các công trình đặc biệt quan trọng không đề cập do các cấp có thẩm quyền quyết định.1.6. Đối với những ngành có công trình đặc thù (điện lực, giao thông, bưu điện, thủy lợi,  …), cần xây dựng các tiêu chuẩn chuyên ngành cho phù hợp trên cơ sở của tiêu chuẩn này .

2. Nguyên tắc cơ bản

2.1. Quy định chung

2.1.1. Khi thiết kế nhà và công trình phải tính đến các tải trọng sinh ra trong quá trình sử dụng, trong quá trình chế tạo cũng như xây dựng, bảo quản và vận chuyển cẩn thận.2.1.2. Các đại lượng tiêu chuẩn nêu ra trong tiêu chuẩn TCVN 2737-1995 là đặc trưng cơ bản của các dạng tải trọng.Tải trọng tính toán là tích của hệ số độ tin cậy về tải trọng với tải trọng tiêu chuẩn ...2.1.3. Trong trường hợp có lý do và có số liệu thống kê thích hợp, tải trọng tính toán được xác định trực tiếp theo xác suất vượt tải cho trước.…………………….Trên đây là phần nhỏ của tài liệu


Để có thể xem toàn bộ TCVN 2737-1995 tải trọng tác động các bạn có thể tải ở link sau:

Link download: TCVN 2737-1995 tải trọng tác độngtải vềNgoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu khác rất bổ ích của Rdone.Các bài có thể liên quan tới bài viết : Excel tính giá trị động đất theo TCXDVN 198-1997Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 198-1997.Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9386:2012.Sổ tay thiết kế kết cấu BTCT chịu động đất theo TCVN 375-2006:.Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Rdone. Chúc các bạn thành công trên mọi lĩnh vực!