TCVN 5573-2011:Kết cấu gạch đá cốt thép hot nhất 2024!!!!

Tiêu chuẩn TCVN 5573-2011 :Kết cấu gạch đá, gạch đá cốt thép:

TCVN 5573-2011: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế

tcvn-5573-2011

1.Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn TCVN 5573-2011

  1. 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới, thiết kế xây dựng sửa chữa và cải tạo các ngôi nhà và công trình làm bằng kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép
  2. 1.2. Khi thiết kế kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép cho các loại kết cấu đặc biệt hoặc ở những nơi có điều kiện sử dụng đặc biệt, ngoài việc thực hiện theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này, cần xét đến những yêu cầu bổ sung phù hợp với các qui định khác.
 

2. Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  • TCVN 4065:1988Kĩ thuật nhiệt – Kết cấu ngăn che – Tiêu chuẩn thiết kế.
  • TCVN 4612:1988Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Kết cấu bê tông cốt thép – Kí hiệu qui ước và thể hiện bản vẽ.
  • TCXDVN 338:2005*, Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.
  • TCXDVN 356:2005*Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế

* Các TCXDVN đang được chuyển đổi thành TCVN.

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn TCVN 5573-2011 sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1. Tường chịu lựcLà tường mà ngoài việc chịu trọng lượng bản thân và tải trọng gió còn phải chịu tải trọng truyền từ sàn tầng, mái, cầu trục…

3.2. Tường tự chịu lựcLà tường, tường ngăn chịu trọng lượng bản thân và trọng lượng tường của tất cả các tầng phía trên của nhà và tải trọng gió.…………………………..Trên đây là phần nhỏ của tài liệu.


Để có thể xem toàn bộ tiêu chuẩn TCVN 5573-2011 các bạn có thể tải ở link sau:Link download: Tiêu chuẩn TCVN 5575-2012

tải về

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu khác rất bổ ích của Rdone.Các bài có thể liên quan tới bài viết :TCVN 2737-1995: Tải trọng và tác độngTiêu chuẩn quốc gia TCVN 198-1997.Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9386:2012.Tiêu chuẩn TCVN 5575-2012:.Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Rdone. Chúc các bạn thành công trên mọi lĩnh vực!