RDONE

Tính độ võng sàn BTCT bằng SAFE mới nhất 2022

Cách tính độ võng sàn BTCT bằng phần mềm SAFE – Trường hợp tải trọng theo giai đoạn

Trong thiết kế, chúng ta luôn phải đảm bảo các cấu kiện đạt yêu cầu về độ bền và biến dạng. Cách tính độ võng sàn là yêu cầu cần thiết để đảm bảo tính an toàn, kinh tế và thẫm mĩ cho công trình. Việc tính toán độ võng cho sàn cần lưu ý các yêu cầu sau:

 • Tính toán theo TTGH thứ 2, tải trọng tiêu chuẩn không có hệ số vượt tải.
 • Bê tông xuất hiện vết nứt khi chịu tải trọng, làm độ cứng tiết diện và làm tăng độ võng.
 • Sự làm việc dài hạn của BTCT, cần xét tới các yếu tố từ biến và co ngót cũng như tác dụng dài hạn của các loại tải trọng. Theo TCVN 5574-2012, độ võng toàn phần f được tính như sau:
f = f1 – f2 + f3

Trong đó:

 • f1 – độ võng do tác dụng ngắn hạn của toàn bộ tải trọng
 • f2 – độ võng do tác dụng ngắn hạn của tải trọng dài hạn
 • f3 – độ võng do tác dụng dài hạn của tải trọng dài hạn

Cách tính độ võng sàn BTCT bằng phần mềm SAFE

Tính độ võng sàn theo trường hợp tải trọng tác dụng theo giai đoạn. Có thể hiểu như cho phép phân tích trường hợp tải hiện tại với các thông số bắt đầu từ một trường hợp tải trọng khác tác dụng trước. Lúc này ta bổ sung các Load Cases như dưới đây, kí hiệu (Sh: với tải trọng ngắn hạn; Lt: với tải trọng dài hạn):

 • Sh1: Tải trọng bản thân (Nonlinear (Cracked) – Zero Initial Condition)
 • Sh2: Tải trọng hoàn thiện + Tường xây (Nonlinear (Cracked)) – Continue from State at End of Nonlinear Case Sh1
 • Sh3-1: Hoạt tải (Nonlinear (Cracked)) – Continue from State at End of Nonlinear Case Sh2
 • Sh3-2: 0.3*Hoạt tải (Nonlinear (Cracked)) – Continue from State at End of Nonlinear Case Sh2
 • Lt1: Tải trọng bản thân (Nonlinear (Longterm Cracked) – Zero Initial Condition)
 • Lt2: Tải trọng hoàn thiện + Tường xây (Nonlinear (Longterm Cracked)) – Continue from State at End of Nonlinear Case Lt1
 • Lt3: 0.3*Hoạt tải (Nonlinear (Longterm Cracked)) – Continue from State at End of Nonlinear Case Lt2
 • f1 = Sh3-1
 • f2 = Sh3-2
 • f3 = Lt3

1. Xây dựng mô hình tính độ võng sàn BTCT

Các bạn có thể dựng mô hình trực tiếp trong phần mềm SAFE hoặc xuất mô hình (dưới dạng file .f2k) từ ETABS qua. Cách xuất mô hình từ ETABS sang SAFE mình đã thể hiện rất rõ trong bài viết Tính thép sàn BTCT bằng SAFE V12

Safe - cách tính độ võng sàn

Các loại tải trọng dùng để tính toán cũng giống như khi tính thép sàn nhé. Bao gồm các loại tải trọng tác dụng thẳng đứng:

 • Tải trọng bản thân (Dead)
 • Tải trọng hoàn thiện (SDL)
 • Tải trọng tường xây, đất bồn hoa,…. (WALL, SOIL,…)
 • Hoạt tải sử dụng (LIVE1, LIVE2)

2. Lựa chọn tiêu chuẩn tính độ võng sàn

Ở đây mình sẽ tính toán với tiêu chuẩn Eurocode 2 – 2004. Các bạn nhấn Design => Design Preferences

Safe - cách tính độ võng sàn

Nhấn OK để kết thúc.

3. Khai báo đặc trưng vật liệu

Nhấn Define => Materials

Safe - cách tính độ võng sàn

Chọn MAT1 => Modify / Show Material…Ở đây MAT1 chính là tên đã được thay đổi của vật liệu bê tông bên ETABS. Các bạn so sánh với bên ETABS để thấy rõ hơn nhé.

Vật liệu bê tông B25 – ETABS
Vật liệu bê tông B25 (đổi thành MAT1) – SAFE

Các thông số chính các bạn giữ nguyên không thay đổi gì cả. Chỉ khai báo bổ sung thêm Cường độ chịu kéo trung bình của bê tông ở tuổi 28 ngày – fctm

Ở phần Modulus of Rupture for Cracked Deflections, các bạn chọn phần nào cũng được:

Program Default (Based on Concrete Slab Desigh Code): để phần mềm tự tính toán theo tiêu chuẩn vừa rồi mình đã khai báo ở phần trên.

User Specified: người dùng khai báo, mình hay chọn cái này

Với bê tông cấp độ bền B25, ta có fctm = 2.2 N/mm2

Với các loại bê tông cấp độ bền khác các bạn tham khảo bảng Thông số Fctm nhé.

4. Khai báo tác dụng của vết nứt, ảnh hưởng của cốt thép

Nhấn Run => Cracking Analysis Options => Quick Tension Rebar Specification

Top Reinforcing: Thép lớp trên. Độ võng lớn nhất là khu vực giữa sàn, nên không kể đến lớp thép gia cường

Bottom Reinforcing: Thép lớp dưới. Kể đến khoảng cách thép nhỏ nhất ở khu vực giữa sàn

Phần Minimum Reinforcing Ratios Used for Cracking Analysis: hàm lượng cốt thép tối thiểu để tính toán

μ = As / b.h

Trong đó:

 • μ: hàm lượng cốt thép, tính với khối lượng thép mình vừa khai báo ở trên
 • As: diện tích cốt thép bố trí trong dải sàn có bề rộng 1m
 • b: tính cho dải sàn có bề rộng 1m
 • h: chiều dày tiết diện sàn, ở đây mình tính với chiều dày sàn là 18 cm

Ta có: μ = 0.003

Mình lập sẵn công thức tính hàm lượng bằng excel, các bạn tham khảo tại đây nhé.

5. Khai báo tổ hợp tải trọng

Nhấn Define => Load Cases… => Add New Case…

Sh1: Tải trọng bản thân (Nonlinear (Cracked) – Zero Initial Condition)
Sh2: Tải trọng hoàn thiện + Tường xây (Nonlinear (Cracked)) – Continue from State at End of Nonlinear Case Sh1
Sh3-1: Hoạt tải (Nonlinear (Cracked)) – Continue from State at End of Nonlinear Case Sh2
Sh3-2: 0.3*Hoạt tải (Nonlinear (Cracked)) – Continue from State at End of Nonlinear Case Sh2

Theo TCVN 2737-1995, hoạt tải có 2 thành phần: toàn phần và dài hạn. Phần dài hạn thường chiếm 20%-30%

Xem phần tải trọng tác dụng ở phần đầu TCVN 2737-1995, lấy phần dài hạn chia cho phần toàn phần là ra hệ số nhé.

Lt1: Tải trọng bản thân (Nonlinear (Longterm Cracked) – Zero Initial Condition)

Tổ hợp này kể đến tác dụng dài hạn của tải trọng dài hạn, dùng 2 đặc trưng Creep Coefficient (CR) cho từ biến và Shrinkage (SH) cho co ngót của bê tông. Với bê tông cấp độ bền B25, sàn dày 180mm, bề rộng dải tính b = 1000mm: Có CR = 1.074, SH = 0.00002445

Lt2: Tải trọng hoàn thiện + Tường xây (Nonlinear (Longterm Cracked)) – Continue from State at End of Nonlinear Case Lt1
Lt3: 0.3*Hoạt tải (Nonlinear (Longterm Cracked)) – Continue from State at End of Nonlinear Case Lt2

Tổ hợp tải trọng tính toán độ võng

Nhấn Define => Load Combinations… => Add New Combo…

6. Phân tích mô hình

Nhấn Run => Run Analysis & Design và chờ đợi mô hình phân tích xong

Nhấn Display => Show Deformed Shape… để xem biểu đồ biến dạng của kết cấu sàn

Chọn tổ hợp tải trọng tính võng, các bạn xem trực tiếp giá trị võng ngay tại đây. Vùng tối màu nhất thể hiện độ võng lớn nhất. Hoặc xem giá trị bằng số ở góc màn hình.

Safe - cách tính độ võng sàn

a. Phân tích độ võng sàn

Như vậy độ võng lớn nhất của mình là Δ = -26.883mm

Safe - cách tính độ võng sàn
+ Theo phương LX:

Gọi X1X2 là độ võng tại 2 điểm X1, X2 (điểm tại 2 biên sàn – các bạn di chuột đến các điểm này sẽ được giá trị độ võng, lấy tương đối là được).

Ta có độ võng tương đối của ô sàn theo phương LX là: X = ∆ – 0,5.(∆X1 + ∆X2)

+ Theo phương LY:

Gọi Y1Y2 là độ võng tại 2 điểm Y1, Y2 (điểm tại 2 biên sàn – các bạn di chuột đến các điểm này sẽ được giá trị độ võng, lấy tương đối là được).

Ta có độ võng tương đối của ô sàn theo phương LY là: Y = ∆ – 0,5.(∆Y1 + ∆Y2)

+ Theo phương chéo LXY:

Gọi XY1XY2 là độ võng tại 2 điểm XY1, XY2 (điểm tại 2 đầu nút sàn. Thường thì 2 đầu này là điểm cột, vách. Và có chuyển vị bằng XY1 = 0XY2 = 0).

Ta có độ võng tương đối của ô sàn theo phương LY là: XY = ∆ – 0,5.(∆XY1 + ∆XY2)

b. Kiểm tra độ võng sàn

Độ võng giới hạn của các cấu kiện thông dụng các bạn xem Bảng 4, TCVN 5574-2012.

Safe - cách tính độ võng sàn

Kết cấu sàn thỏa mãn điều kiện độ võng khi Δ < [Δ]

Chú ý: Vùng có độ võng Δ = -40.1599mm là phần conson được được đỡ bởi tường gạch, nên mô hình không được trực quan lắm. Các bạn bỏ qua phần này nhé.

Gửi các bạn mô hình SAFE dùng cho ví dụ này download tại đây

Mình đã giới thiệu xong cách tính độ võng sàn BTCT sử dụng phần mềm SAFE – Trường hợp tải trọng tác dụng theo giai đoạn theo tiêu chuẩn Eurocode 2 – 2004.
Nguồn : Tài liệu xây dựng

Các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu khác về xây dựng của rdone
Các bài viết liên quan khác:
Thiết kế sàn BTCT bằng SAFE(v12) mới nhất hiện nay
Tính toán đài cọc bằng SAFE - Hướng dẫn chi tiết
Tính độ võng bằng SAFE - Tải trong tác dụng toàn phần

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết ! Chúc các bạn thành công!

 

Chủ đề nổi bật
Giáo trình SketchUp - Tài liệu học sketchup hay nhất 2022
Giáo trình SketchUp - Tài liệu học sketchup hay nhất 2022 Giáo trình học SketchUp - giáo trình hướng dẫn học phần mềm kiến trúc hay, chuẩn cho người sử mới bắt đầu sử dụng phần mềm.
Tổng hợp 5 mẫu dự toán xây dựng bằng excel hot nhất 2022
Tổng hợp 5 mẫu dự toán xây dựng bằng excel hot nhất 2022 Chia sẻ các mẫu file excel dự toán xây dựng hot nhất hiện nay, tổng hợp các file chuẩn, chi tiết nhất, hứa hẹn sẽ không làm các bạn thất vọng.
Công thức tính độ chặt K hot nhất 2022 hiện nay
Công thức tính độ chặt K hot nhất 2022 hiện nay Độ chặt k là ,một trong nhưng thông số quan trọng trong thiết kề và thi công xây dựng. Vậy nên chúng tôi có tài liệu sau.
File excel mẫu dự toán công trình xây dựng hot nhất 2022
File excel mẫu dự toán công trình xây dựng hot nhất 2022 Bài viết chia sẻ đến bạn đọc bộ File excel mẫu dự toán đơn giá vật tư xây dựng chi tiết nhất với link dowload google diver tốc độ cao
File excel thống kê thép, Tuyệt Chiêu thống kê thép bằng Excel hay nhất
File excel thống kê thép, Tuyệt Chiêu thống kê thép bằng Excel hay nhất Thống kê thép bằng excel là một việc rất cần thiết vì vậy chúng tôi giới thiệu đến cho các bạn file excel thống kê cốt thép để giúp các bạn làm việc đó
Chủ đề hot nhất
Tải file excel lập tiến độ thi công miễn phí hot nhất 2022
Tải file excel lập tiến độ thi công miễn phí hot nhất 2022 Qản lý kế hoạch thi công bằng file excel lập tiến độ thi công đơn giản tiện dụng hoàn toàn miễn phí cho dân xây dựng .....
Thư viện cây sketchup free - Thư viện cây xanh lớn nhất Việt Nam
Thư viện cây sketchup free - Thư viện cây xanh lớn nhất Việt Nam Chia sẻ với các bạn một bộ thư viện trong phần mềm SketchUp mà được nhiều người tìm kiếm nhất là "Thư viện cây sketchup free" có một không hai đầy đủ nhất.
Phần mềm cắt thép SteelCutter - UNICONS hay nhất hiện nay
Phần mềm cắt thép SteelCutter - UNICONS hay nhất hiện nay Phần mềm cắt thép SteelCutter - UNICONS là một phần mềm phục vụ bài toán thi công và thiết kế, đơn giản, chính xác và rất hiệu quả
Bản vẽ biện pháp thi công nhà dân dụng đầy đủ nhất 2022
Bản vẽ biện pháp thi công nhà dân dụng đầy đủ nhất 2022 Bài viết giới thiệu đến bạn đọc bản vẽ AutoCad biện pháp thi công nhà dân dụng đầy đủ nhất. Bản vẽ chuyên dùng cho kỹ sư làm về thi công.
Bảng tính sức chịu tải của đất nền theo công thức Terzaghi
Bảng tính sức chịu tải của đất nền theo công thức Terzaghi Nền đất có thể chịu được công trình cần được tính toán cẩn thận thiết kế móng an toàn. Sau đây là nội dung
Được xem nhiều nhất
Giáo trình SketchUp - Tài liệu học sketchup hay nhất 2022
Giáo trình SketchUp - Tài liệu học sketchup hay nhất 2022 Giáo trình học SketchUp - giáo trình hướng dẫn học phần mềm kiến trúc hay, chuẩn cho người sử mới bắt đầu sử dụng phần mềm.
Tổng hợp 5 mẫu dự toán xây dựng bằng excel hot nhất 2022
Tổng hợp 5 mẫu dự toán xây dựng bằng excel hot nhất 2022 Chia sẻ các mẫu file excel dự toán xây dựng hot nhất hiện nay, tổng hợp các file chuẩn, chi tiết nhất, hứa hẹn sẽ không làm các bạn thất vọng.
Công thức tính độ chặt K hot nhất 2022 hiện nay
Công thức tính độ chặt K hot nhất 2022 hiện nay Độ chặt k là ,một trong nhưng thông số quan trọng trong thiết kề và thi công xây dựng. Vậy nên chúng tôi có tài liệu sau.
File excel mẫu dự toán công trình xây dựng hot nhất 2022
File excel mẫu dự toán công trình xây dựng hot nhất 2022 Bài viết chia sẻ đến bạn đọc bộ File excel mẫu dự toán đơn giá vật tư xây dựng chi tiết nhất với link dowload google diver tốc độ cao
File excel thống kê thép, Tuyệt Chiêu thống kê thép bằng Excel hay nhất
File excel thống kê thép, Tuyệt Chiêu thống kê thép bằng Excel hay nhất Thống kê thép bằng excel là một việc rất cần thiết vì vậy chúng tôi giới thiệu đến cho các bạn file excel thống kê cốt thép để giúp các bạn làm việc đó