Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu-Giáo trình hot nhất 2024

Việc tìm tài liệu về tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu đang rất dễ dàng với thời đại công nghệ số hiện nay. Nhưng để có các tài liệu hay nhất, chuẩn nhất đang tin cậy thì các bạn nên đến với Rdone của chúng tôi. Dưới đây là tất cả về tài liệu giáo trình liên quan để các bạn có thể dễ dàng tính toán môn trắc địa nhé. Mời các bạn tham khảo!

 Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu - GS Hoàng Ngọc Hà

Trong các chuyên ngành khoa học về Trái Đất, đặc biệt khoa học về Trắc Địa - Bản Đồ, Địa chính lượng thông tin cần phải xửa lý ngày càng tăng. Tính đa dạng của các nguồn thông tin cùng với sự kết nối mạng máy tính, nhất là truy cập internet đòi hỏi hình thành các hướng nghiên cứu mới. Trong thời gian qua, Trắc Địa - Bản Đồ ở nước ta đã hướng tới hội nhập, định hướng theo sự phát triển của thế giới và khu vực. Một số phần mềm tiên tiến đã được ứng dụng ở Việt Nam làm cho những người làm công tác nghiên cứu phải vươn lên để phát triển các phần mềm có khả năng cạnh tranh. Do đó môn này ra đời để phụ vụ mục đích này.

Dưới đây là tóm tắt và một số hình ảnh về giáo trình:

Giáo trình gồm 2 phần và có tất cả 7 chương
Phần I: Tính toán trắc địa
Chương 1: Tổng quan về các phương pháp bình sai trắc địa
Chương 2: Bình sai lưới trắc địa tự do
Chương 3: Một số vấn đề xử lý toán học lưới trắc địa mặt đất và GPS với số lượng ẩn số lớn
Chương 4: Một số vấn đề phương pháp tính và tối ưu hoá tính toán
Phần II: Cơ sở dữ liệu
Chương 5: Khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin địa lý (GIS)
Chương 6: Ứng dụng các phần mềm GIS
Một số hình ảnh của giáo trình