File excel quyết toán công trình hot nhất 2024

File excel quyết toán công trình - Theo chuẩn thông tư 10/2020/BTC 

Vào ngày 20/02/2020 thì Bộ Tài Chính đã ban hành ra Thông tư 10/2020/BTC về việc quyết toán dự án hoàn thành nguồn vốn đầu tư công. Theo đó đã ban hành them theo các Thông tư là các Mẫu dự toán và  mẫu quyết toán sử dụng vốn nhà nước. Để tìm hiểu tham khảo và tải về biểu mẫu này các bạn cùng tham khảo dưới đây:

Các yêu cầu đặt ra của file biểu mẫu dự toán quyết toán

  • Đối với các dự án, tiểu dự án, công trình; công trình độc lập hoàn thành; dự án dừng thực hiện viễn có khối lượng thi công xây dựng; lắp đặt các thiệt bị được nghiệm thu thì dùng các mẫu số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 theo thông tư này.
  • Đối với dự án quy hoạch, chuẩn bị đầu tư; dừng thực hiện sử dụng vốn đầu tư của nhà nước; không có khối lượng thi công xây dựng; lắp đặt các thiết bị được nghiệm thù thì dùng các mẫu số: 3, 8, 9 theo thông tư này
  • Đối với các dự án thuộc ngân sách của UBND xã, phường và thị trấn quản lý. Hồ sơ đầy tư xây dựng các công trình đã hoàn thành gồm các mẫu số: 14, 15 theo thông tư này

Đặc biệt, Thông tư quy định các báo cáo quyết toán phải xác định đầy đủ và chính xác các nguồn vốn đầu tư trong dự án; Tổng chi phí đầu tư, chi tiết theo theo cơ cấu; Chi phí thiệt hại trong quá trình đầu tư dự án; Chi phí có thể không tính vào giá trị tài sản; Giá trị tài sản hình thành sau khi đầu tư.Và cuối cùng mục tiêu của công tác này là để đánh giá kết quả của quá trình đầu tư, xác định năng lực sản xuất và giá trị tài sản được tăng thêm khi đầu tư. Đồng thời đánh giá các việc thực hiện các quy định của Nhà nước khi thực hiện dự án, xác định rõ các trách nhiệm của nhà thầu, chủ đầu tư, các cơ quan cho vay, cấp vốn, kiểm soát thanh toán và các cơ quan quản lý cả nhà nước liên quan.

File excel mẫu quyết toán công trình

[caption id="attachment_5175" align="aligncenter" width="715"]file excel quyết toán công trình

Mẫu quyết toán dự án hoàn thành[/caption]File excel có 8 biểu mẫu cho đầy đủ các hạng mục cần thiết theo thông tư đã đặt ra. Các bạn có thể thoải mái lựa chọn biểu mẫu mà mình cần thiết. Tải về file excel này các bạn tải ở link google driver siêu tốc và miễn phí dưới đây nhé:

Ngoài file dự toán hay này các bạn có thể tham khảo thêm hàng trăng tài liệu về thư viện xây dựng hay của chúng tôi đã cập nhật nhé. Tất cả đều miễn phí và rất dễ dàng tải về sử dụng. Hãy nhanh tay sở hữu chúng nhé.Một số bài viết liên quan:Mẫu dự toán công trình nhà văn hóaMẫu dự toán cảnh quan trồng cây xanh sân vườnMẫu dự toán theo thông tư 344 Mẫu dự toán ngân sách nhà nước mới nhấtMẫu dự toán ngân sách xã theo chuẩn thông tư 344/2016/TT-BTCCảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và theo dõi chúng tôi. Chúc các bạn thành công !!