• Nhập dữ liệu sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối
  • Chọn các số liệu tính toán bản sàn, dầm chính, dầm phụ
  • Tính toán bản bê tông cốt thép tự động
  • Tính toán dầm chính tự động, chọn cốt thép dầm chính tự động theo chỉ dẫn của bảng tính
  • Tính toán dầm phụ, chọn cốt thép dầm phụ tự động theo chỉ dẫn của bảng tính
  • Tính toán chiều dài mối nối, vị trí mối nối
  • Tự động xuất biểu đồ bao momen, biểu đồ bao vật liệu…

Đây là video hướng dẫn và sử dụng bảng excel cho các bạn tải file về mà chưa biết sử dụng như nào nhé.

Hướng dẫn tải và sử dụng bảng tính excel Bê tông 1
 

Một số hình ảnh của file excel

 
file excel đồ án bêtông 1
Bảng tính phần bản
file excel đồ án bêtông 1
Bảng tính dầm phụ
file excel đồ án bêtông 1
Bảng tính dầm chính

Các bạn có thể tải file excel đồ án bêtông cốt thép 1:

                                                                             Tải về

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác tại rdone