Thí nghiệm nén lún của nền đất theo TCVN 4200-2012 hot 2024

TCVN 4200-2012 được chuyển đổi từ TCVN 4200-1995 về thí nghiệm nén lún của nền đất.

Thí nghiệm nén lún của nền đất

1. Phạm vi áp dụng TCVN 4200-2012 thí nghiệm nén lún

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định tính nén lún (trong điều kiện không nở hông) của đất loại cát và đất loại sét có kết cấu nguyên trạng hoặc không nguyên trạng, ở độ ẩm tự nhiên hoặc bão hòa nước, trong phòng thí nghiệm dùng trong xây dựng.

2. Thuật ngữ và định nghĩa 

Trong tiêu chuẩn này có sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau:

2.1. Tính nén lún của đất

Khả năng giảm thể tích của nó (do giảm độ rỗng, biểu hiện ở sự giảm chiều cao) dưới tác dụng của tải trọng ngoài.

3. Quy định chung trong thí nghiệm nén lún của nền đất

3.1. Việc xác định tính nén lún của đất bao gồm việc xác định:

  • Hệ số nén lún
  • Chỉ số nén
  • Áp lực tiền cố kết
  • Mô đun tổng biến dạng
  • Hệ số cố kết của đất có kết cấu nguyên trạng hoặc chế bị, ở độ ẩm tự nhiên hoặc hoàn toàn bão hòa nước

3.2. Để làm bão hòa mẫu đất, nên dùng nước cất hoặc nước uống được. Để thí nghiệm các mẫu đất có chứa muối hòa tan, nên dùng nước dưới đất tại nơi lấy mẫu hoặc bằng nước có thành phần hóa học tương tự.

3.3. Mẫu đất thí nghiệm có hình trụ tròn, với tỉ số giữa đường kính và chiều cao khoảng 3/4. Đối với đất loại sét và đất loại cát (không lẫn sỏi sạn), đường kính mẫu cho phép không nhỏ hơn 50mm. Đối với đất có lẫn sỏi sạn, đường kính mẫu không nên nhỏ hơn 70mm.

.........


Trên đây là phần nhỏ của tài liệu.


Để có thể xem toàn bộ tiêu chuẩn thí nghiệm nén lún của nền đất các bạn có thể tải ở link sau:

Link download:

Tiêu chuẩn

tải về

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu khác rất bổ ích của Rdone.

Các bài có thể liên quan tới bài viết :

Quy định chung QCVN 06-2010/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình.

Tiêu chuẩn TCVN 9360-2012: Xác định độ lún công trình Dân dụng và Công nghiệp .

Tiêu chuẩn TCVN 5573-2011 :Kết cấu gạch đá, gạch đá cốt thép

TCVN 4419-1987: Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng

QCXDVN 05-2008/BXD : Nhà ở và công trình công cộng.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Rdone. Chúc các bạn thành công trên mọi lĩnh vực!