Quy phạm kĩ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308-1991

Quy phạm kĩ thuật an toàn trong xây dựng

Quy phạm kĩ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308-1991:

Quy phạm kĩ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308-1991 thay thế cho QPVN 14-1979.

Tiêu chuẩn này áp dụng chung cho tất cả các tổ chức quốc doanh và ngoài quốc doanh thuộc mọi ngành kinh tế có làm công tác xây dựng.

1. Quy định chung quy phạm kĩ thuật an toàn trong xây dựng

1.1. Quy phạm này quy định những yêu cầu về kĩ thuật an toàn lao động và áp dụng khi: Lập luận chứng kinh tế kĩ thuật các công trình xây dựng.

Lập đề án thiết kế tổ chức xây dựng, thiết kế thi công các công trình xây dựng (dân dụng và công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện) trong các trường hợp xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, sửa chữa hoặc phá dỡ.

Tiến hành thi công các công trình xây dựng.

1.2. Ngoài những yêu cầu trong quy phạm

Khi thiết kế và thi công còn phải tuân theo các quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan đến an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy.

1.3. Khi chưa có đầy đủ các hồ sơ (tài liệu) thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công thì không được phép thi công.

Trong tác tài liệu đó phải thể hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động....

1.4. Lãnh đạo các đơn vị thi công

Giám đốc, đội trưởng, tổ trưởng sản xuất. trưởng các phòng ban, cán bộ chuyên trách an toàn lao động, phải thực hiện đầy đủ và đúng đắn chế độ trách nhiệm...

Tình trạng kĩ thuật của máy và phương tiện bảo vệ thuộc trách nhiệm của đơn vị quản lí chung.

1.5. Trách nhịệm về việc thực hiện các yêu cầu an toàn khi sử dụng máy (dụng cụ, thiết bị thi công).

……………………….

Để có thể xem toàn bộ tiêu chuẩn các bạn có thể tải ở link sau:

Link download:

Tiêu chuẩn

tải về

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu khác rất bổ ích của Rdone.

Các bài có thể liên quan tới bài viết :

Quy định chung QCVN 06-2010/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình.

Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình TCVN 9362-2012

Tiêu chuẩn TCVN 5573-2011 :Kết cấu gạch đá, gạch đá cốt thép

TCVN 4419-1987: Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng

QCXDVN 05-2008/BXD : Nhà ở và công trình công cộng.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Rdone. Chúc các bạn thành công trên mọi lĩnh vực!