Báo cáo thực tập kế toán tiền lương suất sắc mới nhất

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương – mẫu báo cáo hay mới nhất

Đối với các bạn sinh viên năm cuối thì việc đi thực tập và hoàn thành báo cáo thực tập là công việc vô cùng quan trọng. Nhằm giúp các bạn có thêm tư liệu để hoàn thành tốt nhất bài báo cáo của mình. Hôm nay, Rdone gửi đến bạn 2 mẫu “báo cáo thực tập kế toán tiền lương” hay và đầy đủ nhất để các bạn tham khảo. Tài liệu bao gồm đề cương và bài mẫu để các bạn có thể dễ dàng tham khảo. Đón đọc cùng với chúng mình nhé!

Mẫu 1: BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÁI VINH 

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương

MỤC LỤC BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG MẪU 1

LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH
PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 

PHẦN THỨ HAI: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÁI VINH

2.1. Các khái niệm về tiền lương và các khoản trích theo lương 
2.1.1. Khái niệm về tiền lương 
2.1.2. Khái niệm về các khoản trích theo lương 
2.2 Chức năng của tiền lương 
2.3.Chế độ tiền lương và các hình thức trả lương 
2.3.1. Chế độ tiền lương 
2.3.1.1. Chế độ lương theo cấp bậc 
2.3.1.2. Chế độ lương theo chức vụ


2.3.2. Các hình thức trả lương 
2.3.2.1 Trả lương theo thời gian
2.3.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm
2.4. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
2.4.1.Nhiệm vụ của kế toán tiền lương
2.4.2. Chứng từ kế toán 
2. 4.3 Tài khoản sử dụng 
2.4.4. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu liên quan tới tiền lương 
2.5 Hạch toán lao động và thời gian lao động 
2.5.1 Phân loại lao động trong doanh nghiệp
2.5.2 Tổ chức hạch toán lao động 
2.6. Phương pháp nghiên cứu

PHẦN THỨ BA: BÁO CÁO ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 
3.1.1 Lịch sử hình thành của công ty
3.1.2 Đặc điểm cơ cấu tổ chức và bộ máy kế toán của công ty 
3.1.3 Khái quát kết quả kinh doanh của công ty 
3.1.3.1 Tình hình tài sản và nguồn vốn 
3.1.3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh 
3.2 Công tác quản lý lao động của Công ty 
3.2.1. Quản lý lao động 
3.2.2. Hạch toán lao động 


3.3 Nội dung quỹ lương và công tác quản lý quỹ lương của Công ty 
3.3.1. Nội dung quỹ lương 
3.3.2. Công tác quản lý qũy lương 
3.4 Hình thức tiền lương áp dụng tại Công ty 
3.5 Hạch toán tiền lương tiền thưởng và thanh toán với người lao động 
3.5.1. Tính lương, tính thưởng cho nhân viên bộ phận gián tiếp 
3.5.2. Tính lương, thưởng cho nhân công trực tiếp 
3.6 Tính BHXH trả CNV trong Công ty 
3.7. Kế toán các khoản trích theo lương: BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN 

PHẦN BỐN: KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương Báo cáo thực tập kế toán tiền lương

Mẫu 2: BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 27

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương

Mục lục

Lời nói đầu 1

Phần 1: Tổng quan về Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 27

1.1. Đặc điểm chung của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà
Nội số 27

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 
1.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy hoạt
động kinh doanh

1.1.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh
1.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quá trình tổ chức sản xuất
1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 27
1.1.3.1. Tổ chức bộ máy kinh tế của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 27
1.1.3.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán ở Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 27

Phần 2: Báo cáo thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 27

2.1. Công tác quản lý lao động của Công ty 
2.1.1. Quản lý lao động 
2.1.2. Hạch toán lao động
2.2. Nội dung quỹ lương và công tác quản lý quỹ lương của Công ty 
2.2.1. Nội dung quỹ lương 
2.2.2. Công tác quản lý quỹ lương 
2.2.3. Chứng từ kế toán sử dụng 
2.2.4. Hoạch toán thời gian lao động 
2.3. Hình thức tiền lương áp dụng tại Công ty 
2.4. Hạch toán tiền lương tiền thưởng và thanh toán với người lao động 
2.4.1. Tính lương, tính thưởng cho nhân viên bộ phận gián tiếp 
2.4.2. Tính lương, thưởng cho nhân công trực tiếp

2.5. Tính BHXH phải trả CNV trong Công ty 
2.6. Kế toán các khoản trích theo lương: BHXH, BHYT, KPCĐ 
2.7. Kế toán tổng hợp tiền lương 

Phần 3: Phương hướng và một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương lại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 27

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 27
3.1.1. Về quản lý lao động 
3.1.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 
3.1.3. Hệ thống tin học hoá ứng dụng trong kế toán tiền lương 
3.1.4. Về chính sách tiền lương trong Công ty 
3.2. Một số ý kiến đóng góp về công tác kế toán 
3.2.1. Về quản lý lao động 
3.2.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 
3.2.3. Hệ thống tin học hoá ứng dụng trong kế toán tiền lương.
3.2.4. Về chính sách tiền lương trong Công ty
Kết luận

 Báo cáo thực tập kế toán tiền lương

Tải về toàn bộ tài liệu đầy đủ nhất tại đây:

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hy vọng các bạn sẽ có một bài báo cáo thực tập hoàn chỉnh và ấn tượng nhất. Tham khảo thêm nhiều tài liệu báo cáo khác tại Rdone nhé:

  1. Báo cáo thực tập – cách viết và bài mẫu chuẩn nhất
  2. Báo cáo thực tập quy trình tuyển dụng nhân sự ấn tượng nhất
  3. Lời cảm ơn báo cáo thực tập hay và ý nghĩa nhất
  4. Báo cáo thực tập khách sạn – đề cương và bài mẫu siêu chuẩn
  5. Tổng hợp 100 mẫu bìa bài tập lớn – bản chuẩn đẹp

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Rdone. Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện từng ngày để có thể đem tới cho các bạn những kiến thức hữu ích nhất. Luôn ủng hộ chúng tôi nhé! Chúc các bạn thành công.

Chủ đề nổi bật

Chủ đề hot nhất

Được xem nhiều nhất

Liên kết hữu ích: