10 mẫu báo cáo nghiên cứu khoa học hot nhất năm 2024!!!

10 mẫu báo cáo nghiên cứu khoa học đúng chuẩn nhất : Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, báo cáo khoa học đóng một vai trò hết sức quan trọng. Đó không chỉ là sản phẩm tri thức, mà còn là một loại tiền tệ của giới làm khoa học, bởi vì qua đó mà người ta có thể đánh giá khả năng chuyên môn và năng suất khoa học của nhà nghiên cứu. Để giúp bạn có cái nhìn tổng quát và tiếp cận với những kiến thức khoa học chọn lọc, cũng như hoàn thiện bài báo cáo của riêng bạn. Rdone giới thiệu đến bạn các mẫu báo cáo khoa học được tổng hợp từ nhiều nguồn uy tín, chất lượng. Đa dạng, phong phú về đề tài sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc định hướng và trình bày đề tài nghiên cứu khoa học của mình.

mẫu báo cáo khoa học

Phần 1. Đề cương một bài báo cáo nghiên cứu khoa học chuẩn nhất

ĐẶT VẤN ĐỀ:Tóm lược những nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài. Tính cấp thiết cần nghiên cứu của đề tài

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

 1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước liên quan tới đề tài
 2. Tình hình nghiên cứu trong nước liên quan tới đề tài

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

 1. Thiết kế nghiên cứu
 2. Đối tượng nghiên cứu
 3. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu
 4. Phương pháp nghiên cứu, thu thập số liệu
 5. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
 6. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu
 7. Khía cạnh đạo đức của nghiên cứu

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUChương 4: BÀN LUẬNChương 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊTÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC 

Phần 2. Các yêu cầu về hình thức một bài báo cáo

- Báo cáo/ Đề tài (sau đây gọi là Đề tài NCKH) phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá, có đánh số trang (từ phần đặt vấn đề đến hêt phần kiến nghị), đánh số bảng – biểu – hình vẽ – đồ thị- Một đề tài NCKH cấp cơ sở nên khoảng 20- 35 trang khổ giấy A4, với phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 (không kể hình vẽ, bảng biểu, đồ thị, danh mục tài liệu tham khảo và phần phụ lục).- Đề tài hoàn chỉnh được trình bày theo trình tự sau:

 • Trang bìa 1: theo mẫu
 • Trang bìa 2: theo mẫu
 • Trang bìa 3: Danh mục chữ viết tắt, biểu đồ, bảng …
 • Mục lục (không nên quá tỉ mỉ)

=>Tiếp theo là các phần chi tiết của bản báo cáo:

 • Đặt vấn đề. (1-2 trang)
 • Tổng quan tài liệu. (10-12 trang)
 • Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. (2-4 trang)
 • Kết quả nghiên cứu. (5-10 trang)
 • Bàn luận. (2 - 4 trang)
 • Kết luận và khuyến nghị. (1-2 trang)
 • Tài liệu tham khảo.

Phần phụ lục

Trình bày các phụ lục kèm theo đề tài như: Bảng biểu chi tiết; Bộ câu hỏi (công cụ nghiên cứu); ảnh minh hoạ v.v.. Phần phụ lục không đánh số trang chỉ đánh số thứ tự của phụ lục như:Phụ lục 1: Danh sách đối tượng lấy mẫu.Phụ lục 2: Phiếu điều tra phỏng vấn.Phụ lục 3: Ảnh minh họa.=>Các số thứ tự của các chương mục được đánh số bằng hệ thống số Ả rập, không dùng số La mã. Các mục và tiểu mục được đánh số luỹ tiến cách nhau một dấu chấm. Số đầu chỉ mục lớn, số thứ hai chỉ tiểu mục, số tiếp chỉ tiểu mục thứ cấp. Chỉ nên tối đa sử dụng 4 chữ số=> Khi trình bày các đề mục và các dưới đề mục (tiểu mục) cần phải có sự thống nhất trong sử dụng kiểu và khổ chữ, không cần gạch chân dưới đề mục hoặc các dưới đề mục.

Phần 3:10 mẫu báo cáo khoa học đúng chuẩn nhất

Dưới đây là nhưng mẫu báo cáo xuất sắc nhất đã được Rdone chọn lọc và gửi tới các bạn tham khảomẫu báo cáo khoa học mẫu báo cáo khoa học mẫu báo cáo khoa học 

Để có thể tải về hoàn toàn miễn phí toàn bộ tài liệu, các bạn hãy click vào link bên dưới nhé:Tham khảo thêm nhiều tài liệu khác:

 1. Báo cáo thực tập – cách viết và bài mẫu chuẩn nhất
 2. Báo cáo thực tập quy trình tuyển dụng nhân sự ấn tượng nhất
 3. Lời cảm ơn báo cáo thực tập hay và ý nghĩa nhất
 4. Mẫu “Tiểu luận kinh tế chính trị” ấn tượng và đầy đủ nhất
 5. Tổng hợp 100 mẫu bìa bài tập lớn – bản chuẩn đẹp

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Rdone. Chúc các bạn thành công!