Báo cáo thực tập cán bộ xây dựng đạt điểm tuyệt đối

Báo cáo thực tập cán bộ xây dựng: Thực tập là quá trình mỗi sinh viên đều phải hoàn tất trước khi làm đồ án tốt nghiệp, và đương nhiên các sinh viên khối ngành xây dựng cũng không ngoại lệ. Một báo cáo tốt cần phải được hoàn chỉnh cả về nội dung và hình thức, đồng thời cũng phải làm nổi bật được những nội dung trọng yếu trong quá trình thực tập. Hiểu được nhưng băn khoăn của các bạn về nội dung cần trình bày trong báo cáo. Hôm nay Rdone đã tổng hợp và gửi tới bạn đề cương cũng như mẫu báo cáo thực tập các bộ xây dựng đạt điểm tuyệt đối. Cùng đón đọc nhé!

Đề cương báo cáo thực tập cán bộ xây dựng

I. MỤC ĐÍCH Tìm hiểu thực tế công tác tổ chức quản lý sản xuất và công t ác tổ chức quản lý lao động của các doanh nghiệp xây dựng nhằm nâng cao kiến thức thực tế, có sự đối chiếu giữa lý thuyết đã học với thực tế sản xuất, rút ra những nhận xét cần thiết cho người cán bộ quản lý sản xuất tương lai của ngành xây dựng. II. NỘI DUNG THỰC TẬP 1. Tìm hiểu chung 1.1. Giới thiệu chung 1.2. Chức năng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 1.3. Cơ cấu tổ chức quản l ý của tổ chức XD nơi đến thực tập 1.4. Năng lực sản xuất của đơn vị đến thực tập 1.5. Tìm hiểu mô hình hệ thống quản l ý chất lượng của công ty 1.6. Nghiên cứu mối quan hệ hạch toán kinh tế giữa các cấp 1.7. Nghiên cứu mối quan hệ hạch toán kinh tế giữa các cấp

2. Tìm hiểu các phòng ban

2.1. Bộ phận phụ trách công tác kế hoạch – Phòng kinh tế thị trường 2.1.1. Tình hình biên chế của bộ phận 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 2.1.3. Trình tự, phương pháp lập kế hoạch sản xuất – kỹ thuật – tài chính của đơn vị 2.1.4. Tìm hiểu công tác kiểm tra việc thực hi ện kế hoạch, phương pháp điều chỉnh kế hoạch 2.1.5. Công tác ký kết hợp đồng 2.1.6. Tìm hiểu các biểu mẫu dùng trong công tác kế hoạch 2.2. Bộ phận phụ trách công tác lao động – tiền lương - Phòng tổ chức lao động 2.2.1. Tình hình biên chế của bộ phận 2.2.1. Tình hình biên chế của bộ phận 2.2.3 Tình hình biên chế công nhân và cán bộ gián tiếp (số lượng, cơ cấu, cấp bậc), phương pháp kiểm tra tình hình sử dụng thời gian lao động của công nhân 2.2.4. Tìm hi ểu về định mức lao động và đơn giá nhân công sử dụng trong đơn vị (loại định mức sử dụng, các khoản lương phụ, phụ cấp lương người lao động được hưởng) 2.2.5. Tình hình sử dụng quỹ lương, các hình thức trả lương hiện nay tại đơn vị 2.2.6. Tìm hiểu các biểu mẫu dùng trong công tác kế hoạch lao động tiền lương 2.2.7. Tìm hiểu tình hình thuê khoán lao động bên ngoài (hình thức khoán, số lượng, cấp bậc, đơn giá khoán)

2.3. Bộ phận tài vụ (tài chính) – Phòng tài chính kế toán

2.3.1. Tình hình biên chế của bộ phận (số lượng, trình độ) 2.3.2. Chức năng nhiệm vụ 2.3.3. Phương pháp quản lý vốn 2.3.4.Thanh toán, tạm ứng giữa các bên A, B 2.4. Bộ phận phụ trách kỹ thuật – Phòng Kĩ thuật thi công 2.4.1. Tình hình biên chế của bộ phận 2.4.2. Chức năng nhiệm vụ cụ thể 2.4.3. Biện pháp kỹ thuật và công nghệ thi công 2.4.4. Tiến độ thi công 3. Bộ phận dự thầu 3.1. Đặc điểm gói thầu được làm 3.2. Nội dung hồ sơ dự thầu 3.3. Nội dung hồ sơ mời thầu

Mẫu báo cáo thực tập cán bộ xây dựng

Để có thể hiểu rõ hơn về cấu trúc của một bài báo cáo, các bạn tham khảo 2 mẫu báo cáo thực tập cán bộ xây dựng dưới đây nhé

Báo cáo thực tập cán bộ Xây dựng Báo cáo thực tập cán bộ Xây dựng Báo cáo thực tập cán bộ Xây dựng

Tải về toàn bộ toàn liệu tại đây nhé!

Tham khảo thêm nhiều tài liệu thú vị khác tại website của chúng mình:

  1. Báo cáo thực tập – cách viết và bài mẫu chuẩn nhất
  2. Báo cáo thực tập quy trình tuyển dụng nhân sự ấn tượng nhất
  3. Lời cảm ơn báo cáo thực tập hay và ý nghĩa nhất
  4. Báo cáo thực tập khách sạn – đề cương và bài mẫu siêu chuẩn
  5. Tổng hợp 100 mẫu bìa bài tập lớn – bản chuẩn đẹp
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Rdone. Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện từng ngày để có thể đem tới cho các bạn những kiến thức hữu ích nhất. Luôn ủng hộ chúng tôi nhé! Chúc các bạn thành công.