Hướng dẫn đồ án thiết kế mạng lưới cấp nước hot nhất 2022

Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều hướng dẫn về môn học mạng lưới cấp nước. Nhưng Rdone luôn mang đến cho bạn những tài liệu đầy đủ và hấp dẫn nhất. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn tài liệu hướng dẫn đồ án thiết kế mạng lưới cấp nước. Mời các bạn tham khảo!

Giới thiệu về cuốn sách hướng dẫn đồ án mạng thiết kế mạng lưới cấp nước

Cuốn sách có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho can bộ kỹ sư và các sinh viên chuyên ngành về môi trường , cấp thoát nước.Tài liệu gồm 54 trang gồm những chương sau:

  • Chương I : Mục đích và yêu cầu
  • Chương II : Những tài liệu cần thiết khi thiết kế
  • Chương III : Nội dung thiết kế
  • Chuowg IV : Phân bố thời gian
  • Chương V : Một số chỉ dẫn khi tiến hành tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước

Phần thứ nhất: Chuẩn bị và tính toán lưu lượng

I : Mô tả những điều kiện tự nhiên và địa hình trong phạm vi thiết kế

II : Phân tích nhiệm vụ thiết kế

III : Xác định chiều dài tính toán, lưu lượng dọc đường của các đoạn ống, lập hồ sơ đồ tính toán các mạng lưới cho các trường hợp

IV : Tính toán thủy lực trong mạng lưới 26

V : Tính toán hệ thống vận chuyển nước từ trạm xử lý đến đầu mạng lưới và từ mạng lưới đến đài nước 32

VI : Tính toán chiều cao đài nước, cột áp công tác của máy bơm và áp lực tự do tại các nút trong mạng lưới

VII: Tính toán thiết kế chi tiết trong mạng lưới

VIII: Tính toán kinh tế mạng lưới

đồ án mạng thiết kế mạng lưới cấp nước phần 1