Tác giả: Vũ Hiển
RDONE

Tác giả: Vũ Hiển

 • TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế
  TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2737 - 1995 TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Loads and Actions norm for design Lời nói đầu TCVN 2737 - 1995 thay thế Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737-90 TCVN 2737 - 1995 do Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Xây dựng đề nghị, Bộ Xây dựng ban hành.   TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Loads and Actions norm for design Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định tải trọng và tác động dùng để thiết kế các kết cấu xây dựng, nền móng nhà và công trình. 1.2. Các tải trọng và tác động do giao thông đường sắt, đường bộ, do sóng biển, do dòng chảy, do bốc xếp hàng hóa, do động đất, do dông lốc, do nhiệt độ, do thành phần động lực của thiết bị sản xuất và phương tiện giao thông… gây ra không quy định trong tiêu chuẩn này được lấy theo các tiêu chuẩn khác tương ứng do Nhà nước ban hành. 1.3. Khi sửa chữa công trình, tải trọng tính toán xác định trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế công trình. 1.4. Tác động của khí quyển được lấy theo tiêu chuẩn số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng hiện hành hoặc theo số liệu của Tổng cục Khí tượng thủy văn. 1.5. Tải trọng đối với các công trình đặc biệt quan trọng không đề cập đến trong tiêu chuẩn này mà do các cấp có thẩm quyền quyết định. 1.6. Đối với những ngành có các công trình đặc thù (giao thông, thủy lợi, điện lực, bưu điện,...), trên cơ sở của tiêu chuẩn này cần xây dựng các tiêu chuẩn chuyên ngành cho phù hợp. Nguyên tắc cơ bản 2.1. Quy định chung 2.1.1. Khi thiết kế nhà và công trình phải tính đến các tải trọng sinh ra trong quá trình sử dụng, xây dựng cũng như trong quá trình chế tạo, bảo quản và vận chuyển các kết cấu. 2.1.2. Các đại lượng tiêu chuẩn nêu ra trong tiêu chuẩn này là đặc trưng cơ bản của tải trọng. Tải trọng tính toán là tích của tải trọng tiêu chuẩn với hệ số độ tin cậy về tải trọng. Hệ số này tính đến khả năng sai lệch bất lợi có thể xảy ra của tải trọng so với giá trị tiêu chuẩn và được xác định phụ thuộc vào trạng thái giới hạn được tính đến. 2.1.3. Trong trường hợp có lý do và có số liệu thống kê thích hợp, tải trọng tính toán được phép xác định trực tiếp theo xác suất vượt tải cho trước. 2.1.4. Khi có tác dụng đồng thời của hai hay nhiều tải trọng tạm thời, việc tính toán kết cấu và nền móng theo nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai của trạng thái giới hạn phải thực hiện theo các tổ hợp bất lợi nhất của tải trọng hay nội lực tương ứng của chúng. Các tổ hợp tải trọng được thiết lập từ những phương án tác dụng đồng thời của các tải trọng khác nhau, có kể đến khả năng thay đổi sơ đồ tác dụng của tải trọng. Khi tính tổ hợp tải trọng hay nội lực tương ứng phải nhân với hệ số tổ hợp. 2.2. Hệ số độ tin cậy g (Hệ số vượt tải) 2.2.1. Hệ số độ tin cậy khi tính toán kết cấu và nền móng phải lấy như sau: 2.2.1.1. Khi tính toán cường độ và ổn định, theo các điều hoặc mục 3.2, 4.2.2, 4.3.3, 4.4.2, 5.8, 6.3, 6.17. 2.2.1.2. Khi tính độ bền mỏi lấy bằng 1. Đối với dầm cầu trục lấy theo các chỉ dẫn ở điều 5.16 2.2.1.3. Khi tính toán theo biến dạng và chuyển vị lấy bằng 1 nếu tiêu chuẩn thiết kế kết cấu và nền móng không đề ra các giá trị khác. 2.2.1.4. Khi tính theo các trạng thái giới hạn khác không được chỉ ra ở các mục 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3 thì lấy theo các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu và nền móng. .............................................................................................................................. Nguồn : vanbanphapluat.co Link dowload : TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Xem Thêm : https://rdone.net/?p=38&preview=true
 • TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế
  TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2737 - 1995 TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Loads and Actions norm for design Lời nói đầu TCVN 2737 - 1995 thay thế Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737-90 TCVN 2737 - 1995 do Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Xây dựng đề nghị, Bộ Xây dựng ban hành.   TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Loads and Actions norm for design Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định tải trọng và tác động dùng để thiết kế các kết cấu xây dựng, nền móng nhà và công trình. 1.2. Các tải trọng và tác động do giao thông đường sắt, đường bộ, do sóng biển, do dòng chảy, do bốc xếp hàng hóa, do động đất, do dông lốc, do nhiệt độ, do thành phần động lực của thiết bị sản xuất và phương tiện giao thông… gây ra không quy định trong tiêu chuẩn này được lấy theo các tiêu chuẩn khác tương ứng do Nhà nước ban hành. 1.3. Khi sửa chữa công trình, tải trọng tính toán xác định trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế công trình. 1.4. Tác động của khí quyển được lấy theo tiêu chuẩn số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng hiện hành hoặc theo số liệu của Tổng cục Khí tượng thủy văn. 1.5. Tải trọng đối với các công trình đặc biệt quan trọng không đề cập đến trong tiêu chuẩn này mà do các cấp có thẩm quyền quyết định. 1.6. Đối với những ngành có các công trình đặc thù (giao thông, thủy lợi, điện lực, bưu điện,...), trên cơ sở của tiêu chuẩn này cần xây dựng các tiêu chuẩn chuyên ngành cho phù hợp. Nguyên tắc cơ bản 2.1. Quy định chung 2.1.1. Khi thiết kế nhà và công trình phải tính đến các tải trọng sinh ra trong quá trình sử dụng, xây dựng cũng như trong quá trình chế tạo, bảo quản và vận chuyển các kết cấu. 2.1.2. Các đại lượng tiêu chuẩn nêu ra trong tiêu chuẩn này là đặc trưng cơ bản của tải trọng. Tải trọng tính toán là tích của tải trọng tiêu chuẩn với hệ số độ tin cậy về tải trọng. Hệ số này tính đến khả năng sai lệch bất lợi có thể xảy ra của tải trọng so với giá trị tiêu chuẩn và được xác định phụ thuộc vào trạng thái giới hạn được tính đến. 2.1.3. Trong trường hợp có lý do và có số liệu thống kê thích hợp, tải trọng tính toán được phép xác định trực tiếp theo xác suất vượt tải cho trước. 2.1.4. Khi có tác dụng đồng thời của hai hay nhiều tải trọng tạm thời, việc tính toán kết cấu và nền móng theo nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai của trạng thái giới hạn phải thực hiện theo các tổ hợp bất lợi nhất của tải trọng hay nội lực tương ứng của chúng. Các tổ hợp tải trọng được thiết lập từ những phương án tác dụng đồng thời của các tải trọng khác nhau, có kể đến khả năng thay đổi sơ đồ tác dụng của tải trọng. Khi tính tổ hợp tải trọng hay nội lực tương ứng phải nhân với hệ số tổ hợp. 2.2. Hệ số độ tin cậy g (Hệ số vượt tải) 2.2.1. Hệ số độ tin cậy khi tính toán kết cấu và nền móng phải lấy như sau: 2.2.1.1. Khi tính toán cường độ và ổn định, theo các điều hoặc mục 3.2, 4.2.2, 4.3.3, 4.4.2, 5.8, 6.3, 6.17. 2.2.1.2. Khi tính độ bền mỏi lấy bằng 1. Đối với dầm cầu trục lấy theo các chỉ dẫn ở điều 5.16 2.2.1.3. Khi tính toán theo biến dạng và chuyển vị lấy bằng 1 nếu tiêu chuẩn thiết kế kết cấu và nền móng không đề ra các giá trị khác. 2.2.1.4. Khi tính theo các trạng thái giới hạn khác không được chỉ ra ở các mục 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3 thì lấy theo các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu và nền móng. .............................................................................................................................. Nguồn : vanbanphapluat.co Link dowload : TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Xem Thêm : https://rdone.net/?p=38&preview=true
 • Cách Đổi Lệnh Và Đặt Lệnh Tắt Trong Autocad
  Như các bạn đã biết để sử dụng và thao tác trên AutoCad rất đơn giản, chỉ cần biết và ghi nhớ các lệnh trong cad là đủ. Nhưng vẽ được nhanh hơn chúng ta cần nắm bắt được các lệnh tắt trong CAD và để nhanh hơn nữa thì chúng ta sẽ tự tạo hay nói các khác là đổi lệnh theo riêng mình, điều này giúp thuận tiện hơn trong việc thao tác cũng như ghi nhớ các lệnh tắt. Cần nói thêm là AutoCAD 2007 vẫn là bản autocad tuyệt vời nhất. Nó chạy vừa nhanh, nhẹ mà lại đủ các tác vụ cần thiết. Các lips và VBA chạy mượt, trơn tru. Các bạn có thể tải autocad 2007 ở liên kết này nhé. Dưới đây là một số kinh nghiệm cũng như cách đổi lệnhvà đặt lệnh tắt trong Autocad của mình: Trước tiên bạn nên copy cái dòng lệnh muốn thay đổi và paste tạo một dòng lệnh mới xuống cuối của file rồi .mới sửa lệnh, vì autocad nhận lệnh từ dưới lên trên, điều này giúp bạn có thể check lại lệnh cũ nếu quên ^^. Các lệnh cũ phía trên vẫn có thể dùng đươc nhé. Các bạn nên đổi lệnh sao cho thuận tay nhất, điều này giúp việc thao tác nhanh hơn. Nếu có thể nên dùng các lệnh ngắn, ví dụ thay đổi các lệnh "LAYON", "LAYOFF" Thành 1,2 Nên chọn các lệnh hay dùng để đổi sao cho phù hợp nhất, tránh sửa linh tinh Nên lưu file gốc "acad.pgp" phòng  trường hợp cần đến. Hướng dẫn đổi lệnh tắt. "Có 3 cách đổi lệnh tắt như sau": Cách 1 : Đổi trực tiếp trong CAD bằng cách sửa file "acad.pgp" Bước 1: Vào tool chọn customize và chọn Edit Program Parameters (acad.pgp). Bước 2: Hiện lên bảng lệnh của file "acad.pgp" bạn có thể chỉnh sửa các lệnh tắt theo ý của bạn. Sau khi thay đổi các lệnh tắt mà bạn thấy phù hợp, chỉ cần "Ctrl + S" Hoặc ấn vào dấu "X" nó sẽ thông báo bạn muốn lưu sửa đổi thay không? "save" lại là bạn đã hoàn  tất việc sửa đổi lệnh tắt. Sau đó muốn AutoCAD có thể sử dụng luôn bảng lệnh bạn vừa sửa đổi, chỉ cần gõ lệnh " REINIT" tích vào "PGP file" ấn Ok là xong. Hoặc bạn có thể thoát AutoCAD ra và mở lại thôi :D Như thế là bạn đã có thể sử dụng lệnh tắt rồi ^_^. Cách 2: Sử dụng để chỉnh sửa các lệnh nâng cao trong CAD. Sử dụng chỉnh sửa các lệnh : "Layon,Layoff, ... " Bước 1 : Vào Express >> Tool >> Command Alias Editor. Sẽ xuất hiện bảng: Bước 2 : Chọn Add để thêm lệnh tắt. Lệnh ở dòng phía dưới và đặt lệnh tắt ở dòng phía trên.Sau khi đổi thì ấn ok nó sẽ tự thoát. Bạn cứ lặp lại như vậy đến khi đổi các lệnh cần thiết Rồi Apply, ấn OK là hoàn tất Nếu trùng lệnh nó sẽ báo như hình dưới, bạn ấn OK để thay thế hoặc, chọn lệnh tắt khác cho phù hợp. Như vậy đã đã hoàn tất việc đổi lệnh tắt. Có thể sử dụng luôn, không cần thiết phải thoát ra, hay "REINIT" nữa. Cách 3: Ghi đè lên file "acad.pgp" Ưu điểm của cách là bạn chỉ cần đè file "acad.pgp" đã chỉnh sửa lên file "acad.pgp" mặc đinh trong cad thế là xong, không cần phải chỉnh sửa mất thời gian. Áp dụng để thao tác trên máy mượn, máy người khác rất thuận tiện. Lưu ý : Nên lưu file "acad.pgp" ra 1 folder khác, để sau khi mượn máy thì replace file cad trả lại. Bước 1 : Dowload file "acad.pgp" bạn đã sửa trên drive hoặc đâu đó về máy Bước 2: Copy file "acad.pgp" vừa tải về, sau đó truy cập vào đường dẫn "C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2019\R23.0\enu\Support" rồi đè lên file "acad.pgp" cũ, hiện bảng "replace" nhấn OK để hoàn tất. Trên đây là 3 cách đổi và đặt lệnh tắt trong AutoCAD, chúc các bạn thành công. Xem Thêm LISP Cắt DIM và Hướng Dẫn
 • Cách Đổi Lệnh Và Đặt Lệnh Tắt Trong Autocad
  Như các bạn đã biết để sử dụng và thao tác trên AutoCad rất đơn giản, chỉ cần biết và ghi nhớ các lệnh trong cad là đủ. Nhưng vẽ được nhanh hơn chúng ta cần nắm bắt được các lệnh tắt trong CAD và để nhanh hơn nữa thì chúng ta sẽ tự tạo hay nói các khác là đổi lệnh theo riêng mình, điều này giúp thuận tiện hơn trong việc thao tác cũng như ghi nhớ các lệnh tắt. Cần nói thêm là AutoCAD 2007 vẫn là bản autocad tuyệt vời nhất. Nó chạy vừa nhanh, nhẹ mà lại đủ các tác vụ cần thiết. Các lips và VBA chạy mượt, trơn tru. Các bạn có thể tải autocad 2007 ở liên kết này nhé. Dưới đây là một số kinh nghiệm cũng như cách đổi lệnhvà đặt lệnh tắt trong Autocad của mình: Trước tiên bạn nên copy cái dòng lệnh muốn thay đổi và paste tạo một dòng lệnh mới xuống cuối của file rồi .mới sửa lệnh, vì autocad nhận lệnh từ dưới lên trên, điều này giúp bạn có thể check lại lệnh cũ nếu quên ^^. Các lệnh cũ phía trên vẫn có thể dùng đươc nhé. Các bạn nên đổi lệnh sao cho thuận tay nhất, điều này giúp việc thao tác nhanh hơn. Nếu có thể nên dùng các lệnh ngắn, ví dụ thay đổi các lệnh "LAYON", "LAYOFF" Thành 1,2 Nên chọn các lệnh hay dùng để đổi sao cho phù hợp nhất, tránh sửa linh tinh Nên lưu file gốc "acad.pgp" phòng  trường hợp cần đến. Hướng dẫn đổi lệnh tắt. "Có 3 cách đổi lệnh tắt như sau": Cách 1 : Đổi trực tiếp trong CAD bằng cách sửa file "acad.pgp" Bước 1: Vào tool chọn customize và chọn Edit Program Parameters (acad.pgp). Bước 2: Hiện lên bảng lệnh của file "acad.pgp" bạn có thể chỉnh sửa các lệnh tắt theo ý của bạn. Sau khi thay đổi các lệnh tắt mà bạn thấy phù hợp, chỉ cần "Ctrl + S" Hoặc ấn vào dấu "X" nó sẽ thông báo bạn muốn lưu sửa đổi thay không? "save" lại là bạn đã hoàn  tất việc sửa đổi lệnh tắt. Sau đó muốn AutoCAD có thể sử dụng luôn bảng lệnh bạn vừa sửa đổi, chỉ cần gõ lệnh " REINIT" tích vào "PGP file" ấn Ok là xong. Hoặc bạn có thể thoát AutoCAD ra và mở lại thôi :D Như thế là bạn đã có thể sử dụng lệnh tắt rồi ^_^. Cách 2: Sử dụng để chỉnh sửa các lệnh nâng cao trong CAD. Sử dụng chỉnh sửa các lệnh : "Layon,Layoff, ... " Bước 1 : Vào Express >> Tool >> Command Alias Editor. Sẽ xuất hiện bảng: Bước 2 : Chọn Add để thêm lệnh tắt. Lệnh ở dòng phía dưới và đặt lệnh tắt ở dòng phía trên.Sau khi đổi thì ấn ok nó sẽ tự thoát. Bạn cứ lặp lại như vậy đến khi đổi các lệnh cần thiết Rồi Apply, ấn OK là hoàn tất Nếu trùng lệnh nó sẽ báo như hình dưới, bạn ấn OK để thay thế hoặc, chọn lệnh tắt khác cho phù hợp. Như vậy đã đã hoàn tất việc đổi lệnh tắt. Có thể sử dụng luôn, không cần thiết phải thoát ra, hay "REINIT" nữa. Cách 3: Ghi đè lên file "acad.pgp" Ưu điểm của cách là bạn chỉ cần đè file "acad.pgp" đã chỉnh sửa lên file "acad.pgp" mặc đinh trong cad thế là xong, không cần phải chỉnh sửa mất thời gian. Áp dụng để thao tác trên máy mượn, máy người khác rất thuận tiện. Lưu ý : Nên lưu file "acad.pgp" ra 1 folder khác, để sau khi mượn máy thì replace file cad trả lại. Bước 1 : Dowload file "acad.pgp" bạn đã sửa trên drive hoặc đâu đó về máy Bước 2: Copy file "acad.pgp" vừa tải về, sau đó truy cập vào đường dẫn "C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2019\R23.0\enu\Support" rồi đè lên file "acad.pgp" cũ, hiện bảng "replace" nhấn OK để hoàn tất. Trên đây là 3 cách đổi và đặt lệnh tắt trong AutoCAD, chúc các bạn thành công. Xem Thêm LISP Cắt DIM và Hướng Dẫn
 • Lisp cắt dim trong AutoCAD và HDSD
  Lisp cắt dim trong AutoCAD và HDSD DIM dùng để đo kích thước vật thể, đường nét, chi tiết… trong autocad Khi dim kích thước cho các chi tiết thông thường các nét dim sẽ không đều, mà để đảm bảo về độ thông thoáng dễ nhìn cho bản vẽ thì việc điều chỉnh các chân dim lại quá khó khăn, vì thế lisp cắt dim này như một "bí kíp" giúp chúng ta vẽ nhanh và trình bày bản vẽ một cách chuyên nghiệp hơn. Lisp này chạy tốt cho tất cả các phiên bản CAD, đặc biệt chạy siêu nhanh cho phiên bản autocad 2015. Hướng dẫn thêm và sử dụng lisp cắt dim trong Cad. Sau khi dowload lisp và bạn mở AutoCAD lên tiến hành thêm lisp vào: Bước 1 :  Nhập lệnh: "AP"+phím Enter để mở cửa sổ Load/Unload Applications => chọn đến thư mục có chứa lisp CUTDIM =>click chuột vào ô chứa phím "Load" khi đó CAD hiện lên một dòng: "APPLOAD CUTDIM.LSP successfully loaded." (Bạn có thể ấn F2 để kiểm tra). Là bạn đã thành công. => ấn "Close" Bước 2 : Quét chọn đối tượng cần cắt dim gõ lệnh CD. => ấn "Enter" . => chọn tới vị trí phù hợp => "click" chuột trái là bạn đã thành công. Trong quá trình load lisp có thể bạn sẽ gặp một vài khó khăn hoặc lỗi không load được lisp. Với bất kỳ trục trặc nào gặp phải trong quá trình load lisp. Các bạn nên tham khảo thêm hướng dẫn load lisp một lần dùng mãi mãi để biết cách tải lisp lên phần mềm cad đúng cách. Chúc các bạn thành công. Link dowload : Lisp CD Xem thêm Load lisp cad một lần dùng mãi mãi
 • Lisp cắt dim trong AutoCAD và HDSD
  Lisp cắt dim trong AutoCAD và HDSD DIM dùng để đo kích thước vật thể, đường nét, chi tiết… trong autocad Khi dim kích thước cho các chi tiết thông thường các nét dim sẽ không đều, mà để đảm bảo về độ thông thoáng dễ nhìn cho bản vẽ thì việc điều chỉnh các chân dim lại quá khó khăn, vì thế lisp cắt dim này như một "bí kíp" giúp chúng ta vẽ nhanh và trình bày bản vẽ một cách chuyên nghiệp hơn. Lisp này chạy tốt cho tất cả các phiên bản CAD, đặc biệt chạy siêu nhanh cho phiên bản autocad 2015. Hướng dẫn thêm và sử dụng lisp cắt dim trong Cad. Sau khi dowload lisp và bạn mở AutoCAD lên tiến hành thêm lisp vào: Bước 1 :  Nhập lệnh: "AP"+phím Enter để mở cửa sổ Load/Unload Applications => chọn đến thư mục có chứa lisp CUTDIM =>click chuột vào ô chứa phím "Load" khi đó CAD hiện lên một dòng: "APPLOAD CUTDIM.LSP successfully loaded." (Bạn có thể ấn F2 để kiểm tra). Là bạn đã thành công. => ấn "Close" Bước 2 : Quét chọn đối tượng cần cắt dim gõ lệnh CD. => ấn "Enter" . => chọn tới vị trí phù hợp => "click" chuột trái là bạn đã thành công. Trong quá trình load lisp có thể bạn sẽ gặp một vài khó khăn hoặc lỗi không load được lisp. Với bất kỳ trục trặc nào gặp phải trong quá trình load lisp. Các bạn nên tham khảo thêm hướng dẫn load lisp một lần dùng mãi mãi để biết cách tải lisp lên phần mềm cad đúng cách. Chúc các bạn thành công. Link dowload : Lisp CD Xem thêm Load lisp cad một lần dùng mãi mãi
Chủ đề nổi bật
Chủ đề hot nhất
Được xem nhiều nhất